04.12.2006 00:00:00 Jonáš Holásek

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ SEZONY MVZ 2006

 

V sobotu 2. prosince se uskutečnilo slavnostní ukončení sezony mladých vodních záchranářů z Místní skupiny Vodní záchranné služby ČČK Brno-město. Po celoroční intenzivní práci nadešel čas bilancování. Mladí "vodníci" měli náročný rok. Kromě pravidelných tréninků na bazénech a teoretické přípravy v učebně se letos konala řada soustředění, jejichž cílem bylo neustálé zdokonalování se a postupná příprava na podzimní kvalifikační zkoušky Mladý záchranář IV. a V. stupně.

Pokud bychom chtěli vyjmenovávat vše, byl by to velmi dlouhý seznam, a proto připomeneme jen některá. V zimě se uskutečnilo několik výcviků na hluboké vodě, kde vodníci trénovali především dovednosti z oblasti potápění a záchrany. Na jaře v období před začátkem sezony na Brněnské přehradě se významnou měrou podíleli na úpravách základny na Kozí horce, bez jejich pomoci si tuto rekonstrukci nedovedeme ani představit. Na konci školního roku se zapojili do osvětové akce Desatero bezpečného chování u vody, která byla určena pro žáky brněnských základních škol. Tento projekt měl za cíl upozornit jejich vrstevníky na možná rizika a nebezpečí, která skýtají prázdninové radovánky u vody. Během prázdnin samotných se někteří mladí vodníci spolu s dospělými členy zúčastnily služby jako praktikanti přímo na Brněnské přehradě. Jejich prázdninový program však měl tři různá soustředění. Hned na začátku jsme se vypravili do střediska Pod Templštýnem, kde se konalo soustředění se zaměřením na výcvik na divoké vodě a na výuku zdravovědy. Celé soustředění bylo pojato v duchu amerického seriálu M.A.S.H. 4077. Zde si naši vodníci plnili kvalifikace mladých zdravotníků Českého červeného kříže. V polovině prázdnin se vydali na soustředění v Maďarsku, aby si vyzkoušeli, co už umějí, seznámili se s neznámým prostředím a poznali zajímavé prostředí kolem Balatonu s kráterovými jezery a termálními akvaparky. Na konci prázdnin proběhlo již tradiční soustředění JESETER 2006 přímo na Brněnské přehradě. Jeho cílem bylo připravovat ty nejlepší na budoucí velitelské funkce. Součástí tohoto soustředění bylo setkání s vozíčkáři, den otevřených dveří na základně VZS a cvičení na hradě Veveří s dobrovolnými hasiči. Zde bych chtěl upozornit, že celou přípravu, organizaci a průběh samotný zajistili dva mladí vodní záchranáři - Tomáš Janeček a Adam Seitl. Jejich věk (15 a 16 let) nebyl překážkou, aby tuto akci zvládli na výbornou! Opravdu obdivuhodný výkon. V září se pak konalo Mistrovství Evropy juniorů v záchranném sportě, odkud naše výprava přivezla celkové 11. místo a bronzovou medaili v disciplíně hod lanem. O tento cenný výsledek se zasloužila Lucie Víznerová. Na podzim se pak konalo přípravné soustředění před závěrečnými kvalifikačními zkouškami. Z původních 43 uchazečů úspěšně zkoušky splnilo 12 mladých vodních záchranářů. Toto jen svědčí o náročnosti celé zkoušky a dobré přípravě úspěšných absolventů. Vrcholem roku 2006 bylo cvičení Special Operation No. 1 -- TELE, které prověřilo nabyté zkušenosti, znalosti a dovednosti přímo v praxi. Jeho organizátoru Vladanu Vlkovi patří velké poděkování!

Na slavnostním ukončení sezony byly uděleny následující pochvaly:

 

Plavecké pochvaly
Eliška Hutová
Vendula Neřimová
Lucie Víznerová
Michal Bielik
Michal Hykrda
Karel Koráb
Jakub Piňos

Pochvala 3. stupně za dobrou práci
Michal Bielik
Daniel Kasal
Kateřina Sedmerová
Petr Šilhavý
Jakub Zicháček

Pochvala 2. stupně za velmi dobrou práci
Michal Hykrda
Tomáš Janeček
Karel Koráb
Jakub Ondrůšek
Adam Seitl

Pochvala 1. stupně za příkladnou práci
Irena Hůlová
Pavel Koláček
Kristýna Kasalová
Hana Ondrůšková
Tereza Vlastníková

Držitelé kvalifikace Mladý záchranář V. stupně
Irena Hůlová
Daniel Kasal
Pavel Koláček
Jakub Ondrůšek
Adam Seitl
Petr Šilhavý
Tereza Vlastníková
Jakub Zicháček

Držitelé kvalifikace Mladý záchranář IV. stupně
Michal Hykrda
Tomáš Janeček
Kristýna Kasalová
Hana Ondrůšková

Nejlepší nováček 2006
Hana Ondrůšková

SUPER MLADÝ VODNÍ ZÁCHRANÁŘ 2006
Irena Hůlová

Oceněni byli i dospělí členové, kteří se významnou měrou podíleli na výcviku mladých vodních záchranářů.

Pochvala 3. stupně za dobrou práci s mládeží
Ing. Luboš Švanda
Bc. Tomáš Křesálek
Mgr. Petra Filipová
Mgr. Zdeňka Kubíková

Pochvala 2. stupně za velmi dobrou práci s mládeží
Petr Novák
Eliška Hutová
Pavlína Navrátilová

Pochvala 1. stupně za příkladnou práci s mládeží
Ing. Hana Gospodaryková
Ladislav Vlach
Mgr. Petra Navrátilová
Vladan Vlk

Mladí vodní záchranáři udělili cenu pro nejlepšího instruktora:

CENA MLADÝCH VODNÍKŮ 2006
Vladan Vlk

Dovolte mi, abych poděkoval všem dospělým členům MS VZS ČČK BM, kteří se celoročně velmi intenzivně této práci věnují. Dále chci poděkovat instruktorům OS ČČK Brno-město za pomoc při výuce zdravovědy, ředitelce Ú OS ČČK Brno-město Ivaně Holáskové za významnou podporu a příkladnou spolupráci na projektu Mladý vodní záchranář. Děkuji také Magistrátu města Brna a Jihomoravskému kraji za finanční podporu našich projektů na práci s mládeží. Zvláštní poděkování patří i manželům Vendule a Martinovi Brzobohatým, bez jejichž pomoci bychom některé části projektu nebyli schopni realizovat. Také děkuji rodičům za trpělivost, přízeň a podporu nás dospělých i dětí samotných. Děkuji i vedení šesti brněnských základních škol - ZŠ Horní, ZŠ Holzova, ZŠ Labská, ZŠ nám. Svornosti, ZŠ Jasanová a ZŠ Pastviny, s jejichž pomocí můžeme tak rozsáhlý projekt uskutečňovat!

A především děkuji všem mladým vodním záchranářům za jejich nasazení, píli, snahu a za jejich práci, která může být příkladná i pro řadu dospělých členů!

Milí mladí vodní záchranáři, jsem na vás hrdý a pyšný! Pro mne samotného jste velkou inspirací!

Nám všem přeji mnoho úspěchů i v nadcházejícím roce a pevně věřím, že i na konci roku 2007 bude mnoho důvodů pro řadu pochval!

Jen tak dále!

Mgr. Pavel Plavina
předseda
MS VZS ČČK Brno-město

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2006
 
cck brno on facebook