Humanitární jednotka

o 25 členech je zřízena  ČČK Brno a vedena velitelem HJ.

Oblastní spolek zodpovídá za připravenost a akceschopnost členů, vytváří podmínky pro práci , školení , cvičení a získávání zkušeností pro svoje členy.

Od roku  2004 je zařazena HJ jako druhosledová složka do IZS Jihomoravského kraje.

Od roku 2005 je ČČK Brno, (pověřený spolek pro Jihomoravský kraj, tudíž spolu s ním i ostatní  OS ČČK) členem PANELU NNO.

PANEL NNO Jihomoravského kraje je koordinační platformou pro činnost nestátních neziskových organizací a dobrovolníků na území Jihomoravského kraje a mimo něj.  PANEL vytváří jednu z pracovních skupin Krizového štábu Jihomoravského kraje.  Od  roku 2009 je ČČK zároveň i hlavním koordinátorem.

Tyto skutečnosti nás zavazují k pomoci při řešení katastrof a nenadálých mimořádných , krizových situací . 

HJ jsou nositeli pomoci: první pomoc předlékařská, ošetřovatelská péče, pomoc při evakuaci, při nouzovém stravování, ošacení a ubytování, pomoc při prevenci epidemií, vč. zdrav. výchovy, vyhledávací služby, psychosociální pomoc,...

Dobrovolní členové jsou školeni v kurzech pořádaných nejen Českým červeným křížem, mají možnost získávat zkušenosti na stážích u ZZS JMK, při zajišťování zdravotnických služeb na sportovních, kulturních a jiných akcích, na které jsou vysíláni OS, na cvičeních pořádaných Českým červeným křížem nebo Jihomoravským krajem. V sídle OS ČČK Brno je rovněž zřízen sklad humanitární pomoci a technického vybavení jednotky. Zde se také konají pravidelné schůzky všech členů.

Počet členů není nijak omezen a tak stále hledáme nové členy ochotné pomáhat

Akce, které zajišťují členové HJ:

  • zdravotní zabezpečení návštěvy Papeže v Brně
  • BVV Veletrhy Brno

 

06.12.2013 10:48:24 Jonáš Holásek

Ocenění členů HJ prezidentem Milošem Zemanem

 

04.11.2011 09:48:44 Jonáš Holásek

cvičení „Přehrada 2011“

Účastníci cvičení: Členové PANELu – ČČK Brno, Blansko, VZS Brno-město, SDH Kr. Pole, a strážníků MP JOZ a poříčního oddílu  

27.08.2010 09:12:40 Jonáš Holásek

Cvičení 8.8 Židlochovice

 

23.04.2010 10:08:20 Jonáš Holásek

Červený kříž školil řidiče v první pomoci

Policisté zahájili v úterý akci Pomáháme, která má za cíl zvýšit povědomí řidičů o první pomoci. Policisté spolu se zástupci Českého červeného kříže při běžné silniční kontrole vysvětlovali řidičům, jak správně provádět oživování u člověka, který nedýchá. 

13.05.2009 14:45:07 Jonáš Holásek

humanitární jednotka ČČK Brno-město

 

10.02.2009 14:47:29 Jonáš Holásek

Přijďte mezi nás

 
 
cck brno on facebook