Projekt

OS ČČK BRNO – POŘÍZENÍ VOZIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016988

Příjemce dotace: Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno

Výzva: 101. Výzva IROP - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

Specifický cíl: REACT-EU


 

Dotace: 95 % způsobilých výdajů projektu

 

 

Stručný popis projektu

 

Hlavním cílem projektu je nákup automobilu pro výkon sociální služby, který parametrově splňuje veškeré požadavky výzvy, mj. za účelem snížení dopadů pandemie COVID-19. Budou tak zachovány sociální vazby i v době pandemie Covid-19, kdy jsou možnosti integrace značně limitované. Tento cíl je plně v souladu s cílem výzvy a se specifickým cílem 6.1 REACT-EU.

 
cck brno on facebook