Z Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika v rámci projektu „Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020“ uskutečňuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno a Österreichisches Rotes Kreuz Tulln

Projekt s názvem: Zdravotníci bez hranic, č. KPF-02-091

Termín realizace projektu: 2.5.2019 – 27.9.2019

Cíl projektu: Hravou a zajímavou formou porovnat znalosti a zkušenosti v oblasti první pomoci mezi dětmi z Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska, sjednotit postupy a seznámit se s novinkami v oblasti PP, zvýšit odbornosti a dovednosti, ale i povědomí o česko-rakouském příhraničí. Za tímto účelem se uskuteční týdenní studijní pobyt dětí.

 

 
cck brno on facebook