Projekt : Harmonie v zaměstnání i rodině v Jihomoravském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004072

Zahájení projektu 1. 9. 2017 – ukončení 31. 10. 2018 - prodlouženo do 11/2018.

Co je cílem projektu?

 Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných pečujících o malé děti do 15 let s akcentem na osoby do 45 let v Jihomoravském kraji, a to prostřednictvím uceleného souboru aktivit projektu.

 Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Výběr účastníků do projektu - cílem aktivity bude oslovení a výběr vhodných účastníků z řad cílové skupiny projektu

Vstupní blok  - cílem aktivity bude seznámení účastníků s projektem a jeho výstupy za účelem probuzení jejich zájmu o absolvování všech vzdělávacích aktivit s cílem zvýšení šance na uplatnění na trhu práce a obnovení jejich pracovního sebevědomí, motivace a jejich aktivizace

 Počítačová gramotnost - účelem této klíčové aktivity bude obnovení nebo rozšíření počítačové gramotnosti účastníků projektu

 Job club speciál - cílem je motivace a důsledná aktivizace účastníků k uplatnění se na trhu práce nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání.

Rekvalifikační kurzy - cílem aktivity bude doplnění kvalifikace účastníků na základě aktuální analýzy potřeb trhu práce

 Zprostředkování zaměstnání - cílem aktivity bude zajištění pracovních míst účastníkům projektu, které bude probíhat po celou dobu realizace projektu

Doprovodná opatření - cílem aktivity bude odstranění bariéry účasti na aktivitách zajištěním cestovného, příspěvku na péči o děti a závislé osoby a dalších nezbytných nákladů cílové skupiny souvisejících s aktivitami projektu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve dnech 8. 11. a 13.11. 2017 proběhl výběr účastníku do projektu aktivita K1.
Termíny aktivit projektu:
 
Listopad 2017
1. Vstupní blok  14.11. -16. 11. 2017
2. Job Club  20. 11. -21. 11. 2017
 
Prosinec 2017
1. Vstupní blok  4.12. - 6. 12. 2017
2. Job Club  7. 12. -8. 12. 2017
3. Počítačová gramotnost 11. 12. - 15. 12. 2017
 
Leden 2018
1. Rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí 8. 1. - 12. 1. 2018
Ve dnech 17. 1. a 25. 1. 2018 proběhl výběr účastníků do projektu aktivita K 1
2.Vstupní blok 29. 1. - 31. 1. 2018
 
Únor
1.Job Club 1. 2. - 2. 2. 2018
2. Počítačová gramotnost 12. 2. - 16. 2. 2018
Výběr účastníků do projektu  20. 2. 2018
 
Březen 
1. 6.  Vstupní blok 3. - 8. 3. 2018
 Výběr účastníků do projektu 12. 3. 2018
2. Joob Club  21. 3. - 22. 3. 2018
3. Počítačová gramotnost 23. 3. - 29. 3. 2018
 
Duben
1. Vstupní blok 4.4. - 6. 4. 2018
2. Job Club 9. 4. - 10.4. 2018
3. Zdravotník zotavovacích akcí  16. 4. - 20. 4. 2018
4. Počítačová gramotnost 23. 4. - 27. 4. 2018
5. Výběr účastníků do projektu 17. 4. 2018
 
 Květen
1. Vstupní Blok 2. 5. -4. 5. 2018 
2. Počítačová gramotnost 14. 5. - 18. 5. 2018 
 
 Červen 
1. rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách 11.6. - 5.10. 2018 
 
cck brno on facebook