projekt financovaný z Fondu malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko

 

v rámci programu

"Cíl 3 - Evropská územní spolupráce

Rakousko - Česká republika 2007-2013"

 

Název projektu

 

Česko-rakouský mladý zdravotník II. stupně

 

Z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko v rámci programu „Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013“ realizuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno město a Österreichisches Rotes Kreuz Tulln projekt s názvem "Česko-rakouský mladý zdravotník II. stupně"

Termín realizace projektu: 1.5.2014 – 30.9.2014

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je prohloubit znalosti první pomoci dětí z Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska, které se účastnily projektu realizovaného v létě 2013. Dalším cílem je prohloubit spolupráci a přátelské vztahy mezi zúčastněnými oblastními spolky obou zemí.

 

2015:

Udržitelnost projektu je zajištěna vzájemnou informovaností zástupců červených křížů obou stran o aktivitách a způsobu práce s mládeží. Uskutečnila se květnová návštěva Rakouského partnera na soutěži Mladých zdravotníků, kterou pořádal oblastní spolek Brno - město. Kolegové měli možnost seznámit se s průběhem soutěže, srovnat postupy, porovnat náročnost, , zaměření stanovišť, maskování a hodnocení.

Druhá osobní návštěva proběhla 3.6 2015 ve Vratěníně. Zde se konalo krajské cvičení JMK "sanitka". Tohoto cvičení se kromě složek IZS JMK účastili i záchranáři z Rakouska. Při společném zásahu u hromadné dopravní nehody si sjednotili potřebnou komunikaci, výpomoc a postupy. Na tomto příkladu bylo patrno jak je do budoucna vzájemná spolupráce důležitá.

Děti spolu vzájemně komunikují prostřednictvím sociálních sítí.

 
cck brno on facebook