projekt financovaný z Fondu malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko

 

v rámci programu

"Cíl 3 - Evropská územní spolupráce

Rakousko - Česká republika 2007-2013"

 

Název projektu

 

Mladým zdravotníkem bez hranic

 

Z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko v rámci programu „Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013“ realizuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno město a Österreichisches Rotes Kreuz Tulln projekt s názvem "Mladým zdravotníkem bez hranic"

Termín realizace projektu: 20.5.2013 – 20.10.2013

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj dětí z Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska ve věku 8-15 let v oblasti první pomoci, vytvořit mezi dětmi povědomí o nadnárodní působnosti Červeného kříže a uvědomění, že v případě potřeby je nutné si pomáhat napříč hranicí a směřovat tak k solidaritě a toleranci.

Cílem projektu je vytvořit užší spolupráci mezi OS ČČK Brno-město a Österreichisches Rotes Kreuz Tulln. Součástí projektu je týdenní studijní pobyt navazující užší spolupráci mezi oběma partnery.
 

 

 

2014: 

Udržitelnost projektu je zajištěna vzájemnou informovaností zástupců červených křížů obou stran o aktivitách a způsobu práce s mládeží. Uskutečnila se květnová návštěva Rakouského partnera na soutěži Mladých zdravotníků, kterou pořádal oblastní spolek Brno - město. Kolegové měli možnost seznámit se s průběhem soutěže, srovnat postupy, porovnat náročnost, , zaměření stanovišť, maskování a hodnocení.

Proběhla návštěva skupiny 9 českých dětí v doprovodu 3 členů humanitární jednotky v Tullnu. Setkání probíhalo velice přátelsky a bylo zaměřeno na osobní vztahy a pracovní otázky první pomoci, humanitární jednotky...

 

2015:

Udržitelnost projektu je zajištěna vzájemnou informovaností a opětovnou návštěvou rakouských kolegů. Děti spolu vzájemně komunikují prostřednictvím sociálních sítí.

 
cck brno on facebook