FOND MIKROPROJEKTŮ

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno-město a Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica

realizují v termínu: od 1.1.2014 do 30.6.2014

mikroprojekt operačního programu: Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

s názvem:

Jak čelit následkům dopravní nehody v akci

Hlavní cílem mikroprojektu je ve spolupráci oblastního spolku Českého červeného kříže Brno-město a územného spolku Slovenského červeného kříže Senica pomocí vytvoření metodiky k organizaci a realizaci interaktivní simulace dopravní nehody a zrealizování samotných simulací dopravní nehody, posílit připravenost žáků prvního a druhého stupně základní školy v otázce první pomoci, principů zdravotní a jiné pomoci při dopravní nehodě, k základním principům prevence nebezpečných situací při využití dopravních prostředků (nemotorových i motorových) a psychologickému rozvoji dětí a mládeže v krizových situacích. Tato problematika je velice aktuální na obou stranách hranice, při vzájemné spolupráci tak spolu můžeme sdílet vlastní zkušenosti a znalosti při vzdělávání dětí a mládeže v takových situacích, které jsou pro dnešní dobu stále více charakteristické.

30.06.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Publicita projektu

Publicita projektu 1.2.2014 – 30.6.2014 

30.06.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Evaluační setkání realizací dopravních simulací

Evaluační setkání realizací dopravních simulací 15.6.2014 – 30.6.2014 

30.06.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Školení pracovníků SČK ÚzS Senica českým žadatelem v oblasti realizace interaktivní simulace dopravní nehody

Školení pracovníků SČK ÚzS Senica českým žadatelem v oblasti realizace interaktivní simulace dopravní nehody 1.4.2014 – 31.5.2014 

30.06.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Realizace simulací dopravních nehod

Realizace simulací dopravních nehod 1.4.2014 – 15.6.2014 

30.06.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Komunikace se školskými zařízeními a spolupracujícími subjekty

Komunikace se školskými zařízeními a spolupracujícími subjekty 1.2.2014 – 15.6.2014 

15.03.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Tvorba metodiky

Tvorba metodiky 1.1.2014 – 31.3.2014 

15.03.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Strategický meeting s přeshraničním partnerem

Strategický meeting s přeshraničním partnerem 1.1.2014 - 31.1.2014 

31.01.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Řízení mikroprojektu

Řízení mikroprojektu 1.1.2014 - 15.5.2014 
 
cck brno on facebook