FOND MIKROPROJEKTŮ

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno-město a Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica

realizují v termínu 1.9.2013 – 15.5.2014

mikroprojekt operačního programu:

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

s názvem:

Ke kořenům humanitárního práva

Hlavním cílem mikroprojektu je prohloubit dovednosti a znalosti příslušníků humanitárních jednotek Oblastního spolku Českého červeného kříže Brno-město a Slovenského Červeného kríža, Územný spolok Senica.

Dílčími cíly mikroprojektu je jednak prohloubení znalostí členů humanitárních jednotek o humanitárním právu a o historických souvislostech Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce a dále zvýšení kvalifikace v oblasti psychosociální péče.

 

30.05.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Závěrečná schůzka

Závěrečná schůzka 1.4.2014 - 15.5.2014 

28.03.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Průběžná schůzka partnerů

Průběžná schůzka partnerů za účelem revize příručky "Historie a humanitární právo" 

07.09.2014 19:04:12 Jonáš Holásek

Školící manuály

Školící manuály 1.2.2014 - 28.2.2014 

28.03.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Tvorba příručky "Historie a humanitární právo"

Tvorba příručky "Historie a humanitární právo" 1.1.2014 - 31.1.2014 

15.12.2013 00:00:00 Jonáš Holásek

Školení pracovníků kurzem "Historie a humanitární právo"

Školení pracovníků kurzem "Historie a humanitární právo" 9.11.2013 - 15.12.2013 

30.11.2013 00:00:00 Jonáš Holásek

Průběžná schůzka partnerů

Průběžná schůzka partnerů 1.11.2013 - 15.11.2013 

07.04.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Tvorba příručky "Psychosociální pomoc"

Tvorba příručky "Psychosociální pomoc" 1.10.2013 - 31.10.2013 

15.05.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Publicita projektu

Publicita projektu 1.9.2013 - 15.5.2014 

15.10.2013 00:00:00 Jonáš Holásek

Školení pracovníků kurzem "Psychosociální pomoci"

Školení pracovníků kurzem "Psychosociální pomoci" 1.9.2013 - 12.10.2013 

30.09.2013 00:00:00 Jonáš Holásek

Řízení MP

Řízení mikroprojektu 1.9.2013 - 15.5.2014 
 
cck brno on facebook