Název projektu:                Červená hranice Česká republika - Slovenská republika

Číslo projektu:                  2410220044

 

Hlavní cíl projektu:

Navázání efektivní spolupráce mezi organizacemi s důrazem na zlepšení komunikačních a kooperačních struktůr a posílení principu partnerství v oblasti humanitární pomoci.

Specifický cíl 1:

Společné vzdělávání dobrovolníků a členů humanitárních jednotek Českého červeného kříže a Slovenského červeného kříže, společné cvičení humanitárních jednotek.

Specifický cíl 2:

Vytvoření společných vzdělávacích materiálů o postupech v případě krizové situace a map příhraničních regionů.

 

www.cervenahranicecr-sr.eu

 
cck brno on facebook