Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno realizuje projekty v rámci:

 

 

FOND MIKROPROJEKTŮ

 
cck brno on facebook