FOND MIKROPROJEKTŮEfektivnější sociální péče v česko-slovenském pohraničí


Název mikroprojektu: Efektivnější sociální péče v česko-slovenském pohraničí

 

Operační program: Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika-Česká                                                 republika 2007-2013

 

Oblast podpory: 1.6 Fond mikroprojektů

 

Registrační číslo: CZ/FMP.06/0202

 

Termín realizace mikroprojektu: 1.10. – 31. 12. 2012

 

Hlavní partner mikroprojektu: Oblastní spolek Českého červeného kříže

                                                  Brno-město

Hlavní přeshraniční partner: Slovenský Červený kříž, územný spolok Senica
Hlavní cíl mikroprojektu:

Hlavním cílem mikroprojektu je posílit spolupráci mezi OS ČČK Brno-město a SČK - Územný spolok Senica a vytvořit vazby mezi pracovníky v oblasti sociální služby.


Specifický cíl 1:

Posílit humanitárni vazby mezi česko-slovenskými spolky červených křížů-


Specifický cíl 2:

Sjednotit postupy a praktiky používané při výkonu pečovatelské a ošetřovatelské služby na obou stranách hranice.


Specifický cíl 3:

Zkvalitnit a zefektivnit sociální služby poskytované spolky červeného kříže ( OS Brno-město a Územný spolek ČK Senica ) v česko-slovenském pohraničí.


Specifický cíl 4:

Nabídnout jednotné školení o efektivním výkonu sociální péče pro pracovníky červeného kříže, lektory i ostatní zájemce z řad rodinných příslušníků v česko-slovenském pohraničí.


Specifický cíl 5:

Přispět k lepšímu využití existujících prostředků a sjednotit podmínky pro poskytování sociální péče bez ohledu na česko-slovenskou hranici.


Specifický cíl 6:

Vytvoření brožur na základě příspěvků přednášejících lektorů a zkušeností pracovníků zúčastnených na výměnné návštěvě na Slovensku, resp. v České republice, a vymezit tak efektivní způsob provádění sociální péče.

 

 
cck brno on facebook