FOND MIKROPROJEKTŮ
 

Jednotný česko-slovenský humanitární zásahNázev mikroprojektu: Jednotný česko-slovenský humanitární zásah

 

Operační program: Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika-Česká                                                 republika 2007-2013

 

Oblast podpory: 1.6  Fond mikroprojektů

 

Registrační číslo: CZ/FMP.06/0200

 

Termín realizace mikroprojektu: 1.9. – 15.10. 2012

 

Hlavní partner mikroprojektu: Oblastní spolek Českého červeného kříže   Brno-město

 

Hlavní přeshraniční partner: Slovenský Červený kříž, územný spolok Senica

 


Hlavní cíl mikroprojektu:

Cílem projektu je navázat spojení mezi humanitárními jednotkami českého a slovenského pohraničí a sjednotit postupy při zásahu v případě katastrofy a život ohrožujícícch nebezpečí.


Specifický cíl 1:

Zorganizovat společenské setkání jednotek z česko-slovenského pohraničí z Jihomoravského kraje a Trnavského kraje.


Specifický cíl 2:

Provést společné cvičení záchranných týmů z Jihomoravského a Trnavského kraje a podnítit tak spolupráci v oblasti jednotného výcviku.


Specifický cíl 3:

Nacvičit spoluprácí záchranných týmů z Jihomoravského a Trnavského kraje a rozvíjet tak jejich profesionální a kumunikační dovednosti.


Specifický cíl 4:

Zefektivnit práci pohraničních humanitárních jednotek prostřednictvím společného tréninku, cvičit své znalosti a dovednosti a ukázkově je demonstrovat v různých situacích.


 

12.11.2012 11:14:49 Jonáš Holásek

Závěrečné setkání 15.10. 2012

 

12.11.2012 11:12:06 Jonáš Holásek

Společné odborné cvičení 8.-9.10.2012

 

12.11.2012 11:10:18 Jonáš Holásek

Příprava společného cvičení 7.10.2012

 

12.11.2012 11:09:53 Jonáš Holásek

Seminář pro humanitární jednotky 4.-7.10.2012

 

09.10.2012 11:50:24 Jonáš Holásek

Schůze k projektu

 
 
cck brno on facebook