Vedoucí představitelé Českého červeného kříže

V čele Českého červeného kříže stojí prezident a dva viceprezidenti. Úřad ČČK je řízen ředitelem jmenovaným Výkonnou radou ČČK. Bližší informace naleznete na internetových stránkách ústředí Českého červeného kříže.

Kontakty na ústředí Českého červeného kříže:

Adresa: Rozdělovská 63
169 00 Praha 6
 
Telefon: 251 104 111
Fax: 251 104 265
Email: info@cervenykriz.eu

Kontakty na pobočky ČČK, tzv. Oblastní spolky, naleznete v adresáři oblastních spolků ČČK. Kontakty na zaměstnance ústředí naleznete v adresáři kontaktů Úřadu ČČK.

 

 
cck brno on facebook