Základním stavebním kamenem organizační struktury Českého červeného kříže jsou Místní skupiny. V současné době je registrováno 2.350 Místních skupin ČČK, které sdružují celkem 91.040 členů. Místní skupina musí mít minimálně 5 členů.

Organizační struktura Českého červeného kříže
Jednoduché schéma organizační struktury ČČK vidíte na následujícím obrázku:


Vysvětlivky: MS = místní skupina, OS = oblastní spolek, NS ČČK = Národní společnost Českého červeného kříže

 
Základním stavebním kamenem organizační struktury Českého červeného kříže jsou Místní skupiny. V současné době je registrováno 2.350 Místních skupin ČČK, které sdružují celkem 91.040 členů. Místní skupina musí mít minimálně 5 členů. Jejími orgány jsou:

 • valná hromada (shromáždění všech členů Místní skupiny)
 • představenstvo (předseda, jednatel, pokladník, příp. další členové)
 • revizoři 

 
Místní skupiny v oblasti (např. okres, obvod, město apod.) tvoří Oblastní spolek ČČK. Orgány Oblastního spolku ČČK jsou:

 • valné shromáždění Oblastního spolku (jeho členy jsou delegáti volení Místními skupinami)
 • Oblastní výkonná rada
 • Dozorčí rada.
 • Oblastní výkonná rada zřizuje Úřad Oblastního spolku ČČK. (Kontakt na ÚOS ČČK ve vašem regionu můžete najít v adresáři)

Český červený kříž je společností, kterou tvoří všechny Oblastní spolky ČČK. Jeho orgány jsou:

 • Shromáždění delegátů (tvoří jej delegáti zvolení z Oblastních spolků ČČK) -
 •  Nejvyšší orgán ČČK
 • Výkonná rada ČČK
 • Dozorčí rada ČČK.
 • Výkonná rada zřizuje Úřad Českého červeného kříže.
   
    Národní společnostMístní skupinyMístní skupinyMístní skupinyMístní skupinyMístní skupinyOblastní spolkyOblastní spolky
 
cck brno on facebook