Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. 
 
Kdo jsme?
Český červený kříž je humanitární občanské sdružení působící na celém území České republiky. Působí zejména v oblasti humanitární, sociální a zdravotní.

V současné době má ČČK celkem 91.040 členů sdružených v 2.350 Místních skupinách.

Český červený kříž je humanitární občanské sdružení. Je jedinou státem uznanou a mezinárodně potvrzenou národní společností Červeného kříže na území České republiky. Ve smyslu Ženevských úmluv (dohod, konvencí) je pomocnou organizací vojenské zdravotní služby.

Jeho postavení a hlavní úkoly jsou upraveny Zákonem č.126/1992 Sb. o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 26.8.1993 a za člena Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl přijat 25.10.1993.

Ve své činnosti Český červený kříž navazuje na své předchůdce - na "Vlastenecký pomocný spolek pro Království české", který byl založen 5.září 1868 a na Československý červený kříž, který byl založen 6.února 1919.

Oblastní spolek Brno má v současně době více než 10 000 členů a zdravotníků sdružených v místních skupinách na území města Brna. ČČK spolupracuje s řadou humanitárních organizací na území města a zdravotnicky zabezpečuje společenské, kulturní a sportovní akce na výstavišti, Masarykově okruhu a jinde. Při těchto službách každoročně odpracují dobrovolní zdravotníci kolem 2 000 hodin a ošetří více než 1 200 občanů.

Hlavní aktivity OS ČČK Brno:

  • výuka první pomoci Mládež ČČK
  • bezpříspěvkové dárcovství krve Vodní záchranná služba ČČK
  • ozdravné pobyty pro alergické děti Záchranná jednotka ČČK

Výuka první pomoci:

ČČK pořádá kurzy první pomoci nejen pro své členy, ale i celou širokou veřejnost.

Základní norma zdravotnických znalostí: Účastníci se naučí poskytovat všechny druhy první pomoci, které mohou uplatnit při záchraně života svých blízkých v rodině i na pracovišti nebo při dopravní nehodě. Délka kurzu je 12 hodin.
Kurz dobrovolné sestry ČČK : Absolvování tohoto kurzu opravňuje k působení ve službách ČČK při různých veřejných akcích, ale také při plaveckém výcviku, na dětských táborech apod. Činnost dobrovolných sester ČČK vyplývá z Ženevských dohod i Zákona o Českém červeném kříži.
Aktuální informace o kurzech a ceník najdete zde.

Bezpříspěvkové dárcovství krve:

Český červený kříž propaguje bezpříspěvkové dárcovství krve, zajišťuje nábor nových dárců a oceňuje ty dárce, kteří svou krev dali vícekrát. Za deset odběrů je to bronzová plaketa MUDr. Jana Janského, za dvacet stříbrná a za čtyřicet zlatá.
V Brně je v současné době přes 6 200 vícenásobných dárců krve. Stříbrných je 1 650, zlatých 403. Ročně zajišťuje čtyři až pět kulturních akcí pro dárce krve.

Ozdravné pobyty:

Klimatické pobyty dětí z mateřských a základních škol jsou organizovány jako školy v přírodě. Ozdravné a rehabilitační pobyty v tuzemsku i zahraničí zlepšují fyzickou zdatnost a upevňují zdraví dětí zdravnotně i mentálně postižených. Jde o děti s diagnózami ortopedické vady, alergie a astmatu. Ročně se jedná o zhruba 1 500 dětí. Aktuální nabídku pobytů najdete zde.

Pečovatelská služba:

Dobrovolnou pečovatelskou službu vykonává 150 členů a zdravotníků ČČK. Vyhledávají potřebné, staré, invalidní a opuštěné občany a pečují o 300 osob.

Mládež ČČK:

Jde o zvláštní složku - samostatné hnutí v rámci ČČK - sdružující děti a mládež. V Brně působí kolem sedmdesáti mládežníku ve Vodní záchranné službě a zhruba 2 500 dětí pracuje v Hlídkách mladých zdravotníků. Tyto hlídky vedou učitelky-zdravotnice, vyškolené v kurzech ČČK. Děti se učí základním postupům a pravidlům první pomoci, aby byly schopny poskytnout základní ošetření svým kamarádům a spolužákům. Seznamují se s problematikou bezpečnosti silničního provozu a drogové závislosti, boje proti AIDS a s léčivými bylinami. Asi 300 dětí se každoročně účastní městské soutěže pětičlenných Hlídek mladých zdravotníků.

Vodní záchranná služba ČČK (VZS):

V Brně působí dvě místní skupiny Brno-město a Brno-střed. Více se dozvíte na jejich webových stránkách.

Záchranná jednotka:

Záchranná jednotka při OS ČČK Brno má asi 50 členů. Všichni mají minimálni výcvik dobrovolné sestry ČČK, ale většina z nich jsou zdravotničtí instruktoři. Jsou cvičeni pro případ živelných pohrom nebo velkých katastrof. Čtyřikrát ročně mají víkendové soustředění, při němž na modelové situaci nacvičují a zdokonalují své znalosti a dovednosti. Jedenkrát ročni pak ve spolupráci s hasiči nebo kynology či jinými záchranářskými sbory vyjedou do terénu na celodenní cvičení, kde si ověřují, jak by zasahovali, kdyby došlo k velikému železničnímu nebo leteckému neštěstí, k protržení přehradní hráze, obrovskému lesnímu požáru nebo ničivé povodni.

ČČK je i spolupořadatelem každoroční humanitární akce "Brněnské vánoce dětem" a sbírky pod Těsnohlídkovým stromem. Tato sbírka je jedním ze základních finančních zdrojů pro činnost ČČK.

Historie Československého červeného kříže a Českého červeného kříže
Historie ČČK sahá až do roku 1868, kdy byl založen "Vlastenecký pomocný spolek pro Království české".

Na našich stránkách Vám přinášíme krátký přehled o historii Československého i Českého červeného kříže, a to od jeho vzniku až po současnost.

Historii jsme rozčlenili na 5 částí:

1868 - 1919    vznik ČSČK a co mu předcházelo 
1919 - 1939    činnost ČSČK mezi dvěma světovými válkami 
1939 - 1945    co se dělo s ČSČK za okupace 
1945-1989    aktivity ČSČK po druhé světové válce 
1989 - současnost    vývoj ČSČK po sametové revoluci, vznik ČČK
 
 

 
cck brno on facebook