Odlehčovací služba - pobytové sociální zařízení

 

Oblastní spolek Českého Červeného kříže Brno provozuje pobytové sociální zařízení pro seniory, a to podle §44 zákonu 108/2006 Sb. Zákonu o sociálních službách.

 

Zařízení je situováno v klidné zástavbě rodinných domů v brněnské městské části Slatina. Samotné zařízení je v jednom z rodinných domů, s velkou zahradou, altánem a venkovním posezením. Uvnitř je klientům k dispozici prostorná jídelna, kuchyňka, společenská místnost s televizorem, knihovnička, koupelna a sociální zařízení na každém ze dvou podlaží. Klientům nabízíme dohromady 8 pokojů, z toho 3 dvoulůžkové a 5 jednolůžkových. Celé zařízení je samozřejmě bezbariérové.

 

Poslání odlehčovací služby:

Posláním je poskytování služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Poskytování časově omezené pobytové sociální služby seniorům a občanům se zdravotním postižením, kterým jinak zajišťuje podporu a péči rodina. Služba je určena na přechodnou dobu, kdy podporu a péči není rodina schopna sama zajistit (např. v době nezbytného odpočinku nebo nemoci, rekonstrukce místa pobytu, atd.), nebo v čase nutném kvalitně, bezpečně a smysluplně překlenout příjemcům této služby dobu čekání na umístění do jiného zařízení sociální péče (např. do domova pro seniory).

 

Cíl odlehčovací služby:

Cílem je poskytování ubytování, stravy a potřebné péče seniorům a občanům se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost, na časově omezenou dobu. Poskytování odborné podpory a pomoci pro udržení nebo zvýšení fyzických a psychických schopností uživatelů OS a poskytování podpory a péče odpovídající individuálním potřebám uživatelů OS kvalifikovaným personálem.

 

Cílová skupina uživatelů:

Cílovou skupinou uživatelů jsou osoby, které pro svůj nepříznivý zdravotní stav nemohou zůstat ve vlastní domácnosti, nebo domácnosti svých blízkých a jejichž potřeby nelze zajistit terénní pečovatelskou službou. Umožňuje osobám, pečujícím o seniory čerpat dovolenou, lázeňskou péči, léčení, rekonstrukci a adaptaci bytu a podobně až po dobu 3 měsíců.

Zařízení slouží i osobám na doléčení a rekonvalescenci po propuštění ze zdravotnického zařízení, nebo těm, kdo čekají na umístění do domova pro seniory.

OS je určena osobám s chronickým kompenzovaným onemocněním, s chronickým duševním onemocněním (ranná až střední stadia – kompenzovaná), s kombinovaným postižením, tělesným postižením, dále se sluchovým postižením nebo se zrakovým postižením, se zdravotním postižením a seniorům, kteří nemají dostatek fyzických nebo psychických sil, aby mohli zůstat v domácím prostředí sami, a kteří potřebují z důvodu svého zdravotního stavu péči. Minimální věk klientů je však 65 let.

U všech uvedených okruhů osob je nutná jejich schopnost částečné obsluhy a pohyblivosti.

 

Pro koho není naše služba určena:

 1. pro osoby mladší 65 let věku
 2. pro osoby trpící závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách
 3. pokud zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 4. pokud žadatel trpí infekčním onemocněním
 5. pokud by chování žadatele z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití
 6. pokud je žadatel trvale upoután na lůžko

 

Základní činnosti a úkony

 1. pomoc při zvládání péče o vlastní osobu
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 4. poskytnutí ubytování
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. sociálně terapeutické činnosti
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 8. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

Zásady poskytování sociální služby:

 1. rovný přístup k uživatelům služby
 2. respektování práva na soukromí
 3. zajištění práv a chráněných zájmů uživatelů
 4. respektování práva na přiměřené riziko
 5. podpora soběstačnosti a samostatnosti
 6. zachování důstojnosti a diskrétnosti uživatele
 7. svobodné kontakty s prostředím
 8. poskytování služeb v souladu s platnou legislativou
 9. všichni pracovníci splňují podmínky vzdělání podle zákona 108/2006 Sb
 10. poskytování péče 24 hodin

 

Žádost o poskytování pobytové sociální služby a další informace najdete níže v přílohách.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně volných míst nebo podrobnostech poskytovaných služeb nás neváhejte kontaktovat.

 

Příjmy nových klientů: PO - ČT, 9 - 15 h

 

Adresa

Ondřeje Veselého 5a, Brno - Slatina 627 00

 

Telefon do zařízení

538 752 021

 

Sociální pracovnice

Sandra Neumanová, DiS.

Tel.: 734 863 770, 538 752 022

E-mail: socialni@cck-brno.cz

 

03.03.2023 07:54:03 Jonáš Holásek

Základní informace o pobytu

download
 

03.03.2023 07:52:47 Jonáš Holásek

ceník Ondřeje Veselého

download
 

18.09.2018 09:00:10 Jonáš Holásek

žádost

download
 

17.10.2014 12:40:17 Jonáš Holásek

vyjádření lékaře

download
 

28.03.2011 08:57:27 Jonáš Holásek

Standard č.1

download
standard je uložen v PDF  

 
cck brno on facebook