Zde nám můžete klást otázky. Rádi Vám na Vaše dotazy odpovíme.
DISKUSE
odpovědět
TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 29.VI.2009 POMOC ČČK A BLESKOVÉ POVODNĚ 2009 Na následky bleskové povodně, která zasáhla severní a střední Moravu a Jižní Čechy v minulém týdnu reagoval Český červený kříž bezprostředně (viz Tisková zpráva ČČK z 26.6.2009). Do těžce postižené oblasti Novojíčínska se z Hranicka přesunula desítka týmů ČČK, zaměřená na poskytování psychosociální pomoci. Během víkendu poskytovali příslušníci jednotek ČČK z pověření Hasičského záchranného sboru postiženým první psychologickou pomoc a též ošetřovali zranění, která lidé utrpěli jak při povodni tak při odstraňování jejích následků. Včera večer se týmy psychosociální pomoci přesunuly na Jesenicko. Poznatky zjištěné v terénu jsou předávány profesionálním psychologům, kteří se tak následně budou moci ujmout psychologické péče o oběti povodně. Koordinaci a poskytování první psychosociální pomoci v celé oblasti převzal ČČK od HZS ČR. Pomoc obětem povodní poskytují příslušníci Ústřední pohotovostní záchranné jednotky ČČK v součinnosti s členy Humanitárních jednotek ČČK z jednotlivých oblastních spolků ČČK (zejm. Ostrava, Opava, Frýdek Místek, Olomouc). Při poskytování zdravotnické pomoci též ČČK spolupracuje se zdravotníky Polského Červeného kříže. Kromě psychosociální a zdravotnické pomoci jsou také poskytovány čisticí a dezinfekční prostředky důležitá bude obnova znečištěných zdrojů pitné vody. OS ČČK Nový Jíčín sbírá materiální pomoc (dezinfekční a hygienické potřeby, pracovní rukavice) Pomoc poskytuje ČČK i v Jižních Čechách. OS ČČK České Budějovice sbírá úklidové a hygienické prostředky a nástroje. Oblastní spolky ČČK v zasažených místech jsou při poskytování pomoci v kontaktu se státní správou a samosprávou. Pro krytí pomocných aktivit má ČČK zřízen stálý Fond Humanity ČČK, na který je možné přispět (pro tuto akci pod v.s.111): č.ú. 505 6 505/5500 Za podporu děkujeme. V Praze dne 29. června 2009 www.cervenykriz.eu info@cervenykriz.eu tel. 251 104 111 Dr. Marek Jukl, Ph.D. prezident ČČK Dr. Jiří Procházka ředitel Úřadu ČČK
E.Ferdusová - 28.06.2009 12:54
vybíráte nějakou pomoc pro lidi z povodňových oblastí?

 
cck brno on facebook