15.12.2021 10:46:32 Jonáš Holásek

KURZY PRVNÍ POMOCI LEDEN - ČERVEN 2022

 

 

 

 

 

„ Zdravotník zotavovacích akcí - doškolení“

 Doškolení, prodloužení kvalifikace Zdravotník zotavovacích akcí. ( průkaz s sebou)

Kurzovné: 800,- Kč

Termín: 

pondělí       28.2           13-19 hod. - KURZ ZAPLNĚN

pondělí       20.6            13-19 hod. - KURZ ZAPLNĚN

 

 

 
„Základy první pomoci“

 základy první pomoci. Ukončeno písemným testem. Obdržíte průkaz o absolvování školení i v angličtině.


Osnova:
- Zabezpečení místa nehody
- Transport
- Celková vyšetření
- Krvácení
- Šokové stavy
- Bezvědomí
- KPR
- Neúrazová stavy
- Další závažná poranění

Kurzovné:  1.100,- Kč    Cena kurzu zahrnuje oběd.

Termín:

úterý             15.2            9-19 hod. ZRUŠENO
pátek             20.5            9-19 hodZRUŠENO 

„První pomoc od A – Z“


Kurz první pomoci pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Osnova:
-  zajištění bezpečnosti na místě události
-  zástava krvácení
-  vyšetření stavu vědomí
-  KPR(dospělý )
-  nahlášení události  ZZS
-  popáleniny
-  infarkt, CMP, mdloba
-  vnitřní krvácení
-  poranění páteře

Kurzovné: 800,- Kč   Cena kurzu zahrnuje oběd.

Termín:   

pátek       18.2            9-15 hod. 

sobota     30.4             9-15 hod.

sobota     11.6             9-15 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 „První pomoc - úrazy u dětí“ s certifikátem“

Kurz určený pro všechny, kteří pracují s dětmi. Absolventi obdrží certifikát.

Osnova:

-  zajištění bezpečnosti na místě události
-  zástava krvácení u dětí
-  vyšetření stavu vědomí u dětí
-  KPR u dětí
-  nahlášení události  ZZS
-  dušení u dětí
-  horečnaté stavy u dětí
-  pády dětí z výšek ( židle, sedací souprava..)
-  vnitřní úrazové krvácení u dětí
-  úraz el. proudem u dětí
-  otravy

-  popáleniny


Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci jen u dětí.

Kurzovné: 900,-Kč
    Cena kurzu zahrnuje oběd.

Termín:

Sobota          19.2                9-15 hod.

Sobota           21.5               9-15 hod.

 

„První pomoc na pracovišti“
 
 Školení první pomoci pro vaše zaměstnance a pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Osnova:
- Zabezpečení místa nehody
- Život zachraňující úkony
- KPR
- Bezvědomí
- Krvácení
- Poranění pohybového aparátu
- Otravy, poleptání
- Úraz el. proudem, křečové stavy
- Popáleniny

Kurzovné:  700,- Kč

Termín:

středa         23.3         9-13 h

středa         11.5          9-13 hod. - TERMÍN ZAPLNĚN

středa            8.6         9-13 hod. - ZRUŠENO

 

 

„ Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách „


Absolventi se orientují v základech poskytování první pomoci a její aplikaci u klientů, kteří využívají sociálních služeb. Vzhledem ke zvýšenému riziku zdravotního selhání klientů ( zejména seniorů), kdy je nutná okamžitá a účelná reakce vedoucí k záchraně lidského života je žádoucí mít zaměstnance orientující se v dané problematice a schopné adekvátně reagovat v případě potřeby.

Osnova:

  • Volání ZZS
  • Úvod do anatomie
  • Základní životní funkce
  • Krvácení
  • Úrazové stavy
  • Neúrazové stavy
  • Transport 

 

Kurzovné:  800,- 

Termín:

středa       20.3            9-14 h
 

 

 

„ Zdravotník zotavovacích akcí “ - INTENZIVNÍ

kurz zdravotník zotavovacích akcí má 40 hodinovou normu a je zaměřen na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, který je pořádán v souladu se zákonem
č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví (§11) ve znění zákona 274/2003 Sb., a zákona 148/2004 Sb., podle něhož provozovatel školy v přírodě či jiné zotavovací akce musí pro akci zajistit způsobilou fyzickou osobu (zdravotníka) s příslušnou kvalifikací. Je ukončen zkouškou písemnou , ústní a praktickou. Po úspěšném absolvování obdržíte průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí, který platí 4 roky, pro pedagogické pracovníky s neomezenou platností. Akreditace MŠMT.

Kurzovné : 2. 800,- Kč  Cena zahrnuje 4x oběd

Termín:

čtvrtek – neděle 13.1 - 16.1

čtvrtek – neděle 24.2 – 27.2 - KURZ ZAPLNĚN

čtvrtek – neděle 21.4 – 24.4 - KURZ ZAPLNĚN

čtvrtek – neděle 26.5 – 29.5 - KURZ ZAPLNĚN

čtvrtek – neděle 16.6 – 19.6 - KURZ ZAPLNĚN

 

 

 !! ZÁJEMCE BUDE DO KURZU PŘIHLÁŠEN PO ZAPLACENÍ !!

Začátek kurzu ve čtvrtek v 8:00 na ulici Křenová 66

platbuje možno uhradit převodem na účet číslo: 6539621/0100 KB, po přidělení VS, nebo v hotovosti na  OS ČČK Brno, Křenová 66

Křenová 66, Brno, budova ČČK, přízemí, zasedací místnost.
Při zahájení obdrží každý účastník přesný rozpis přednášek, výukový materiál a veškeré organizační informace.

 

 

 

 

 

 

„ První pomoc v angličtine „


Školení první pomoci pro vaše zaměstnance v anglickém jazyce.
Organizace obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Osnova:
- zabezpečení místa nehody
- život zachraňující úkony
- KPR
- bezvědomí
- krvácení
- poranění pohybového aparátu
- otravy, poleptání
- úraz el. proudem, křečové stavy
- popáleniny


Termín konání kurzu dle objednávky.

Cena: 600,- Kč
 První pomoc pro příslušníky tísňových složek (40 hodin )

Tato norma je určena pro členy HZS, dobrovolné hasiče, příslušníky PČR, příslušníky ostatních nezdravotnických složek IZS


Termín konání kurzu dle objednávky.

Cena: 1 900,- Kč

Všechny kurzy probíhají  v  zasedací místnosti OS ČČK Brno,

 Křenová 66.

 
Na uvedené kurzy je nutné se přihlásit  předem – omezená kapacita.

 

 

 

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: školení a kurzy, archív - články za rok 2021
 
cck brno on facebook