07.09.2016 10:41:00 Jonáš Holásek

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU – ROAD SAFETY 2016

 

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU – ROAD SAFETY 2016

pod patronací Britského červeného kříže a firmy CANON

Akce první pomoc pro celou rodinu se konala  28.5.2016 v Parku Olympia v Brně

OS ČČK Brno vytvořili v Parku Olympia 5 stanovišť s namaskovaným zraněním, kde formou ukázek seznamovali děti a jejich rodiče s postupy poskytování první pomoci. Pro děti byla uspořádána soutěž a při absolvování všech stanovišť obdržely věcnou odměnu. Rodiče doprovázející děti se aktivně zapojovali a projevovali zájem o danou problematiku. Akce proběhla pátým rokem a  tím, že se konala současně s Dětským dnem Olympia, byla účast na ukázkách a soutěži první pomoci velká. Opět jsme se k naší velké radosti setkali se zájmem dětí, rodičů i prarodičů

 

 

 

 

 

 

 

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: zajišťovali jsme / akce, archív - články za rok 2016
 
cck brno on facebook