12.12.2013 08:34:22 Jonáš Holásek

Rozloučení s Vánočním stromem

 

Rozloučení s Vánočním stromem  proběhlo za účasti vnuků spisovatele Rudolfa Těsnohlídka.

Strom z bílovického polesí putoval 19.11 do Brna na Náměstí  Svobody, kde byl  v pátek 29.12 před první adventní nedělí, slavnostně rozsvícen. Před myslivnou Lišky Bystroušky  mu na cestu zazpívali děti ze ZŠ Bílovice a děti z DD Dagmar v Brně .

Tradici stavění Vánočních stromů u nás zahájil spisovatel Rudolf Těsnohlídek . Nález opuštěné holčičky v bílovických lesích v době adventu , ho přivedl k myšlence pomáhat opuštěným dětem.  Sen R. Těsnohlídka  se naplnil a v roce 1924 byl v Brně na Nám. Svobody vztyčen první  Vánoční strom Republiky a pod ním kasička Červeného kříže.  Z prvních sbírek byl postaven DD Dagmar, který  je tu pro děti bez domova stále.  Tradice, kdy každoročně Školní lesní podnik Masarykův les  Křtiny daruje Vánoční strom pro Brno, se kterým se  Bílovice loučí, aby jej mohli brňané a návštěvníci Brna za účasti primátora  Romana Onderky  přivítat slavnostním  rozsvícením na nám Svobody stále pokračuje. Stejně tak  je zachována tradice  vánoční sbírky  Českého červeného kříže , protože  i  po všech těch  letech je stále komu pomáhat a my jsme hrdi na to, že můžeme být u toho.  Velké poděkování patří všem, kteří se na udržování této v  Evropě ojedinělé tradice, tradice,které předcházel lidský příběh  podílejí a všem, kterým není lhostejný osud spoluobčanů. 

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2013
 
cck brno on facebook