06.12.2013 10:48:24 Jonáš Holásek

Ocenění členů HJ prezidentem Milošem Zemanem

 

Členové Humanitární jednotky se aktivně zapojují  do   činnosti v Jihomoravském kraji a v případě potřeby i za hranicemi své působnosti.  Za svoji pomoc , úsilí a obětavost vynaloženou např. při zabezpečování zázemí pro zasahující příslušníky IZS , za aktivní účast a plnění úkolů při cvičeních složek IZS byli  v minulosti již několikrát oceněni  hejtmanem Jihomoravského  kraje, panem Michalem Haškem. 

Dne 27.9.2013 byli zástupci  členů Humanitárních jednotek spolu s ostatními kolegy PANELu navrženi na udělení medaile Jihomoravského kraje a tyto jim byly hejtmanem kraje  předány .  Slavnostní  akt  se konal  ve Vyškově, za přítomnosti prezidenta republiky pana Miloše Zemana.

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: humanitární jednotka ČČK, archív - články za rok 2013
 
cck brno on facebook