11.12.2012 15:06:07 Jonáš Holásek

Kurzy ZÁŘÍ - PROSINEC 2018

 
„ Zdravotník zotavovacích akcí - doškolení“ 
 
 Doškolení, prodloužení kvalifikace Zdravotník zotavovacích akcí. ( průkaz s sebou)
Kurzovné: 700,- Kč
 
Termín: 
pondělí    15.10      13-19 h
pondělí      5.11    13-19 h
 
 
 
 
 
 
 
„Základy první pomoci“
 
 základy první pomoci. Ukončeno písemným testem. Obdržíte průkaz o absolvování školení i v angličtině.
 
Osnova:
- Zabezpečení místa nehody
- Transport
- Celková vyšetření
- Krvácení
- Šokové stavy
- Bezvědomí
- KPR
- Neúrazová stavy
- Další závažná poranění
 
Kurzovné: 1.000,- Kč    Cena kurzu zahrnuje oběd.
 
Termín: 
pátek        12.10        9-19 h
sobota       24.11       9-19 h
 
 
 
 
 
 
„První pomoc od A – Z“ 
 
Kurz první pomoci pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu.
 
Osnova:
-  zajištění bezpečnosti na místě události
-  zástava krvácení
-  vyšetření stavu vědomí
-  KPR(dospělý )
-  nahlášení události  ZZS
-  popáleniny
-  infarkt, CNP, mdloba
-  vnitřní krvácení
-  poranění páteře
 
Kurzovné: 700,- Kč   Cena kurzu zahrnuje oběd.
 
Termín:   
 
pátek          26.10            9-15 h
sobota         10.11.          9-15 h
 
 
 
 
 „První pomoc - úrazy u dětí“ s certifikátem“
 
Kurz určený pro všechny, kteří pracují s dětmi. Absolventi obdrží certifikát.
Osnova:
-  zajištění bezpečnosti na místě události
-  zástava krvácení u dětí
-  vyšetření stavu vědomí u dětí
-  KPR u dětí
-  nahlášení události  ZZS
-  dušení u dětí
-  horečnaté stavy u dětí
-  pády dětí z výšek ( židle, sedací souprava..)
-  vnitřní úrazové krvácení u dětí
-  úraz el. proudem u dětí
-  otravy
-  popáleniny
 
Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci jen u dětí.
 
Kurzovné: 800,-Kč    Cena kurzu zahrnuje oběd.
 
Termín:
sobota       22.9          9-15 h
   pátek          9.11           9-15 h
 
 
 
 
 
 
„První pomoc na pracovišti“ 
 
 Školení první pomoci pro vaše zaměstnance a pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu.
 
Osnova:
- Zabezpečení místa nehody
- Život zachraňující úkony
- KPR
- Bezvědomí
- Krvácení
- Poranění pohybového aparátu
- Otravy, poleptání
- Úraz el. proudem, křečové stavy
- Popáleniny
 
Kurzovné: 600,- Kč
Termín:
středa       10.10         9-13 h  !!! KURZ ZAPLNĚN !!!
středa       14.11        9-13 h 
 
 
 
 
 
„ Zdravotník zotavovacích akcí “ - INTENZIVNÍ
 
kurz zdravotník zotavovacích akcí má 41 hodinovou normu a je zaměřen na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, který je pořádán v souladu se zákonem
č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví (§11) ve znění zákona 274/2003 Sb., a zákona 148/2004 Sb., podle něhož provozovatel školy v přírodě či jiné zotavovací akce musí pro akci zajistit způsobilou fyzickou osobu (zdravotníka) s příslušnou kvalifikací. Je ukončen zkouškou písemnou , ústní a praktickou. Po úspěšném absolvování obdržíte průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí, který platí 4 roky, pro pedagogické pracovníky s neomezenou platností. Akreditace MŠMT.
 
Kurzovné : 2. 400,- Kč  Cena zahrnuje 4x oběd
 
Termín:
zahájení kurzu vždy 8:00hod
 
čtvrtek - neděle         18. - 21.10 !!! KURZ OBSAZEN !!!
čtvrtek - neděle           1. - 4.11 !!! KURZ OBSAZEN !!!
 
čtvrtek - nedělel          29.11 - 2.12  !!! KURZ OBSAZEN !!!
 
 
 !! ZÁJEMCE BUDE DO KURZU PŘIHLÁŠEN PO SLOŽENÍ ZÁLOHY 500,- Kč !!
 
zálohu je možno uhradit převodem na účet číslo: 6539621/0100 KB, po přidělení VS, nebo v hotovosti na  OS ČČK Brno, Křenová 66
 
Křenová 66, Brno, budova ČČK, přízemí, zasedací místnost.
Při zahájení obdrží každý účastník přesný rozpis přednášek, výukový materiál a veškeré organizační informace.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„ První pomoc v angličtine „
 
Školení první pomoci pro vaše zaměstnance v anglickém jazyce.
Organizace obdrží potvrzení o absolvování kurzu.
 
Osnova:
- zabezpečení místa nehody
- život zachraňující úkony
- KPR
- bezvědomí
- krvácení
- poranění pohybového aparátu
- otravy, poleptání
- úraz el. proudem, křečové stavy
- popáleniny
 
 
Termín konání kurzu dle objednávky.
 
Cena: 600,- Kč
 
 
 
 
První pomoc pro příslušníky tísňových složek (40 hodin )
 
Tato norma je určena pro členy HZS, dobrovolné hasiče, příslušníky PČR, příslušníky ostatních nezdravotnických složek IZS
 
 
Termín konání kurzu dle objednávky.
 
Cena: 1 900,- Kč
 
 
 
 
 
Všechny kurzy probíhají  v  zasedací místnosti OS ČČK Brno,
 Křenová 66. 
 
  
Na uvedené kurzy je nutné se přihlásit  předem – omezená kapacita.
 

 

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: školení a kurzy, archív - články za rok 2012
 
cck brno on facebook