12.11.2012 11:14:49 Jonáš Holásek

Závěrečné setkání 15.10. 2012

 

Na slovenské straně proběhlo závěrečné setkání projektového týmu. Společný mikroprojekt prohloubil vzájemnou spolupráci mezi žadatelem a přeshraničním partnerem. Snahou obou partnerů je v započatém vztahu pokračovat a realizovat další společné aktivity. Díky spolupráci došlo k vytvoření a utužení přeshraničních vztahů mezi humanitárními jednotkami navzájem.

Výstupy projektu vedou k efektivnějšímu, sehranějšímu, rychlejšímu a kvalitnějšímu zásahu v pohraničí. Obě strany mají zájem na další spolupráci a prohlubování navázaných vztahů mezi všemi zapojenými humanitárními jednotkami a tak se v rámci udržitelnosti budeme zvát na společná cvičení, která pravidelně probíhají na obou stranách
tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: Jednotný česko-slovenský humanitární zásah, archív - články za rok 2012
 
cck brno on facebook