01.11.2012 11:01:09 Jonáš Holásek

NOVÉ Standardy první pomoci

Tato zásadní metodická příručka byla schválena ministerstvy zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, obrany, vnitra a dopravy a spojů jako závazný materiál pro výuku laiků na území našeho státu.  

Výuka první pomoci je jedním ze zákonem daných úkolů Českého červeného kříže. Ke sjednocení postupů výuky předlékařské první pomoci vydal v r. 2002 ČČK Standardy první pomoci. Tato zásadní metodická příručka byla schválena ministerstvy zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, obrany, vnitra a dopravy a spojů jako závazný materiál pro výuku laiků na území našeho státu.


Deset let je dlouhá doba a vedecké poznatky i jejich odraz v praxi se stále vyvíjejí. Po dílčích doplňcích stávajících standardů (daných změnami doporučení v neodkladné resuscitaci v letech 2005 a 2010) proto ČČK přistoupil ke komplexní revizi Standardů.


Kolektiv autorů - lékařů pracujících ve zdravotnické záchranné službě nebo se problematikou první pomoci soustavně zabývajících - pod vedením MUDr. Juljo Hasíka provedl více než rok trvající revizi všech postupů obsažených ve Standardech a po posouzení odbornými společnostmi tak mohly symbolicky na Světový den první pomoci - 8.září 2012 - tiskem vyjít revidované Standardy první pomoci 2012.


Krom řady zásadních i drobných změn obsahových získaly také zcela novou grafickou podobu. Věříme, že stejně jako jejich první verze, budou přínosem pro výuku první pomoci v ČČK i mimo něj. 


http://www.cervenykriz.eu/cz/standardy/Standardy_poskytovani_prvni_pomoci_2-vydani-2012.pdf

 


tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2012
 
cck brno on facebook