08.12.2010 09:54:49 Jonáš Holásek

ČČK Brno-město se zapojil do preventivního projektu VZP.

 

ČČK Brno-město se zapojil do  preventivního projektu  VZP.

V rámci dnů zdraví s VZP  pracovníci ČČK Brno-město měřili u pojištěnců krevní tlak, tuk v těle a hladinu cholesterolu  a cukru v krvi. Předem avizované akce se konaly na pobočkách VZP ale i při konání různých akcí v Jihomoravském kraji.

Klienty byli obyvatelé Jhm. kraje. Věková skupina 15 – 82 let. Již z předešlých let máme zkušenost a opět můžeme potvrdit, že velkou převahu mají osoby v produktivním věku. Početnější skupinu tvořily ženy. Opakované bylo rovněž i zjištění, že většina lidí, kteří navštívili „Dny zdraví „ neznali doposud  svoji hladinu cholesterolu ani krevního tlaku. Naopak jsme se ale setkali i s klienty , kteří již v minulosti tuto akci navštívili a přišli na opakované vyšetření.

Vzhledem k tomu, že zvýšená hladina cholesterolu je velmi významným rizikovým faktorem, považujeme za velice významné opakovaně realizovat tyto dny zdraví pro veřejnost.

Z pohledu zdravotníků hodnotíme akci velmi kladně, jelikož  umožní rychlou formou  informovat širokou veřejnost o dostupných ukazatelích zdravotního stavu .

  

Ivana Holásková

 

 

 

 

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2010
 
cck brno on facebook