19.01.2010 08:59:14 Jonáš Holásek

Zpřísnění postihu za zneužití znaku Červeného kříže

 

Nový trestní zákoník, který nabývá účinnosti 1.1.2010 výrazně zpřísňuje postih za zneužití (tj. neoprávněné použití) znaku Červeného kříže a dalších mezinárodně uznávaných znaků za stavu ohrožení státu či ozbrojeného konfliktu.


Podle § 415 lze nyní uložit trest odnětí svobody v rozmezí dva až osm let (dosud půl roku až tři léta) a v případě zvlášt závažného následku (odst. 3) dokonce na pět až dvacet let, nebo trest výjimečný (dosud tři až patnáct let nebo trest výjimečný).


Vyšší trestní sazba hrozí nyní za širší okruh činů, neboť dosud byla vázána jen na čin, který nejenže byl porušením mezinárodního humanitárního práva(MHP), ale navíc se muselo jednat přímo o válečnou proradu. Nyní bude pod přísnější postih spadat i jednání, které samo o sobě není nutně vážným porušením MHP, ale vyvolá např. odvetná opatření druhé strany - např. neoprávněné užití znaku Červeného kříže pro poskytnutí "ochrany" osobě, která na ni nemá právo může nepřítele přimět k neposkytnutí ochrany zdravotnickému personálu dané strany...

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2010
 
cck brno on facebook