29.10.2007 00:00:00 Jonáš Holásek

Brněnské dny pro zdraví

 

Brněnské dny pro zdraví

 

V letošním roce se náš oblastní spolek ČČK Brno-město samostatně zapojil do „brněnských dnů pro zdraví“ . Ve středu 3.10. 2007 v době od 10,00 -16 ,00 hod. mohli zájemci navštívit sídlo Českého červeného kříže, prohlédnout si prostory historické budovy a seznámit se s náplní činnosti naší národní společnosti a brněnského spolku.

Mimo to zde probíhali různé další aktivity. Kdo chtěl shlédl ukázku PP, film o záchraně života, sám si mohl záchranu prakticky vyzkouše, zakoupit knihy, brožury  a s sebou  si odnést nabídkový list se seznamem kurzů, ozdravných  pobytů a akcích, které do budoucna plánujeme.

Celé této akci  předcházela relace v Českém rozhlase a myslím, že tato upoutávka a propagace  celé škály programů přispěla k vysoké návštěvnosti v našem zařízení. V této aktivitě budeme velmi rádi pokračovat  i v příštích letech

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2007
 
cck brno on facebook