13.09.2007 00:00:00 Jonáš Holásek

PRÁZDNINY MLADÝCH VODNÍKŮ 2007

Jak strávili prázdniny mladí vodníci z MS VZS ČČK Brno-město.. 
Mladí vodní záchranáři z Místní skupiny Vodní záchranné služby ČČK Brno město měli opravdu nabité prázdniny. Hned na samotném začátku se konalo ve spolupráci s OS ČČK Brno-město velké soustředění Pod Templštýnem, jehož náplní bylo především zdokonalit se ve zdravovědě a v některých dalších záchranářských dovednostech. Celý pobyt byl pojat v duch amerického seriálu J.A.G. Velící důstojník commander Harmon "Harm" Rabb - Vladan Vlk si připravil velmi náročný program. V rychlém sledu se střídala teoretická výuka zdravovědy s praktickými nácviky záchrany ve vodě, k čemuž byly využity místní bazény a také řeka Jihlava. Neopomněl zařadit do programu prvky, které každý vodní záchranář pro svou práci potřebuje. Mezi nejzajímavější patřila dvě noční cvičení, která se zaměřila na záchranu u vody a ve vodě, a velmi podnětné bylo součinnostní cvičení se složkou Policie ČR, které reagovalo na zcela praktické potřeby vyplývající z reálných akcí, na kterých spolupracuje Vodní záchranná služba s Policií ČR.

Po vyčerpávajícím výcviku, které je v naší skupině považováno za hlavní prázdninové soustředění, jehož rozsah a náplň docení účastníci až na podzimních kvalifikačních zkouškách, přišlo odpočinkové soustředění v Maďarsku. Náplň byla jasná – užít si vody a sluníčka a zároveň porovnat své dovednosti a znalosti s plavčíky v Maďarsku. Již tradičně byla prázdninová základna rozložena v rodinném penzionu paní Eszther ve městě Kesthely na břehu jižního Balatonu. Odtud byly podnikány výpravy za krásami maďarských aquaparků a termálních lázní. V tomto roce mohli mladí vodníci porovnat své vlastní zkušenosti, které získávali na praxi na brněnském největším koupališti, s prací maďarských záchranářů, a bylo vidět, že v souboji na dálku jsme vyrovnaní soupeři. Samozřejmě to bylo především o odpočinku, kterého si všichni užívali, a to zaslouženě! O pohodu se velkou měrou starala i paní domácí, jejíž kuchyně byla výtečná.

A poslední soustředění se konalo na Brněnské přehradě v samotném závěru prázdnin. Byl to již tradiční JESETER – výběrové soustředění mladých vodních záchranářů, se kterými vedení počítá v budoucnu do pozic velitelů. Podstatou celého soustředění je připravit si členskou základnu tak, aby po přechodu k dospělým byli tito mladí lidé schopni se ihned zapojit na řídících pozicích, a tak pomoci s chodem celé naší skupiny. Letošní soustředění bylo pojato v duchu soutěže Trosečník. Na mládež čekaly boje o imunitu a vyřazování. Celá soutěž pak vyvrcholila až týden po soustředění v pohádkové restauraci, kde byly vyhlášeny výsledky. Všechny úkoly byly velmi náročné a odrážely praktické požadavky na vodní záchranáře. Nešlo jen o teoretické znalosti, ale i mnoho praktických dovedností a také o psychickou odolnost, což každý záchranář velmi potřebuje. V soutěži se tedy skrývaly nezbytné potřeby dobrého vodního záchranáře. Mimo soutěžní klání se uskutečnila dvě noční cvičení. SVIŠŤ - záchranná akce na přehradě, jejímiž organizátorkami byla čtyři děvčata přímo z řad mladých vodních záchranářů – Tereza Vlastníková, Kristýna Kasalová, Irena Hůlová a Hana Ondrůšková. Celé cvičení bylo připraveno na jedničku s hvězdičkou a dívky si zaslouží velkou pochvalu a obdiv. Druhé cvičení – AKVA – bylo spíše o psychické odolnosti a o schopnosti reagovat na zcela nečekané události. Závěr celého týdne byl vyhrazen lanové technice a slaňování. Profesionální instruktoři byli mile překvapeni zručností a pracovitostí a pěli na mladé vodníky chválu.

To byla tři hlavní soustředění, která naplňovala prázdniny mládeži z Místní skupiny Vodní záchranné služby ČČK Brno-město. Kromě nich vodníci nabírali cenné zkušenosti i na největším koupališti v Brně, kde po boku zkušených plavčíků pomáhali. Velitelka lázní a koupališť Pavlína Navrátilová oceňuje jejich zodpovědnost, pracovitost a smysl pro povinnost, stejně jako ochotu pomáhat druhým v nouzi a také nadšení a radost, s jakou se své role zhostili.

Celé prázdniny měli tedy vodníci svůj program. Ten by nebyl možný bez usilovné práce týmu dospělých, kteří jim obětovali značnou část svého volna a svých dovolených. Pochvalu si především zaslouží Pavlína Navrátilová, Tomáš Červinka, Vladan Vlk, Petra Vlková, Petra Havlíčková a Ladislav Vlach.

Prázdniny jsou za námi. Začíná pravidelný výcvik na bazénech, teoretická příprava, škola… Všem mladým vodním záchranářům přeji hodně úspěchů ve škole, krásné zážitky u VZS a mnoho nových impulsů pro jejich záchranářské aktivity.


Mgr. Pavel Plavina
předseda
MS VZS ČČK BM
tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2007
 
cck brno on facebook