04.06.2007 00:00:00 Jonáš Holásek

Krajská soutěž hlídek mladých zdravotníků 16.5. 2007

 

V Y H O D N O C E N Í


Krajská soutěž hlídek mladých zdravotníků 16.5. 2007

 

Tato soutěž se konala ve významném měsíci, kdy si připomínáme Mezinárodní den Červeného kříže, narození jeho zakladatele Henryho Dunanta – 8. květen 1882.

Soutěžily vítězné hlídky mladých zdravotníků z městských kol z Jihomoravského a Zlínského kraje. Soutěž se konala na OS ČČK Brno-město, Štefánikova 1.

 

Soutěžní stanoviště:

Praktické provedení první pomoci s použitím:

-         standardního zdravotnického materiálu

-         improvizovaných prostředků

Polohování a doprava postižených

Obvazová technika


 Výsledky:

I.stupeň                                                                                 

1. ZŠ Hudcova, Brno                                                                         

2. ZŠ Žďárná, Blansko                                                                                               

3. ZŠ U Červených domků, Hodonín   

 

II. stupeň

1. ZŠ Jana Broskvy, Brno

2. M-ČČK Gymnázium Hodonín

3. ZŠ Benešov


Chtěli bychom velmi poděkovat všem p. učitelkám zdravotnicím za vzornou přípravu všech dětí a ředitelství škol za uvolnění žáků a pedagogického doprovodu.


        Eva Vaňharová                                                               Ivana Holásková

      úsek děti a mládež                                                 ředitelka Ú OS ČČK Brno-město

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2007
 
cck brno on facebook