04.06.2007 00:00:00 Jonáš Holásek

Městská soutěž hlídek mladých zdravotníků 10. 5. 2007

 
V Y H O D N O C E N Í

 

Městská soutěž hlídek mladých zdravotníků 10. 5. 2007

 

Tato soutěž se konala ve významném měsíci, kdy si připomínáme Mezinárodní den Červeného kříže, narození jeho zakladatele Henryho Dunanta – 8. květen 1882.

 

Soutěžily hlídky mladých zdravotníků základních škol. Z důvodu deštivého počasí se soutěž konala na Oblastním spolku Českého červeného kříže Brno-město, Štefánikova 1.

 

Soutěžní stanoviště:

Praktické provedení první pomoci s použitím:

-         standardního zdravotnického materiálu

-         improvizovaných prostředků

Polohování a doprava postižených

Obvazová technika

 

 

Výsledky:

 

I.stupeň                                                                                                                                          

1. ZŠ Hudcova                                                                      

2. ZŠ Kneslova                                                                                  

3. ZŠ Jana Broskvy

                        

 

II. stupeň

 

1. ZŠ Jana Broskvy

2. ZŠ Gajdošova                    

3. ZŠ Horníkova

                        

                                                                             

 

Chtěli bychom velmi poděkovat všem učitelkám zdravotnicím za vzornou přípravu všech dětí a ředitelství škol za uvolnění žáků a pedagogického doprovodu.

 

 

 

 

        Eva Vaňharová                                                               Ivana Holásková

      úsek děti a mládež                                     ředitelka Ú OS ČČK Brno-město


tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2007
 
cck brno on facebook