04.06.2007 00:00:00 Jonáš Holásek

Závěrečné zhodnocení II.běhu školení

 

Školitel poskytovatel první pomoci 28.5. – 30.5.2007 Rožnov pod Radhoštěm

Školení probíhalo podle plánu.

Frekventanti se opět sešli a ubytovali se do oběda 28.5.2007.

Defibrilátor je přístroj, který by měl být do budoucna na všech místech s větším počtem osob, (letiště,nádraží atd.), aby se mohl použít při zástavě dechu a srdeční činnosti.. Následovalo zopakování první pomoci a pokračovalo se v tématech, která ještě nebyla probrána. Zaměřili jsme se na polohování při různých zraněních a úrazech. Probrali jsme užívání a obsah lékárničky. Seznámili jsme zúčastněné s historií Červeného kříže, Humanitárním právem, činností Červeného kříže.

Pokračovali jsme v procvičováním praktických situací. Každý si mohl vyzkoušet záchranu na kolegovi. Všichni museli absolvovat test ze zdravotnických znalostí. Dále následovaly praktické zkoušky. Každý samostatně ošetřil pět vytypovaných zranění, včetně zástavy dýchání a srdeční činnosti – tzv. minuty pravdy.

Poslední den jsme hodnotili testy a úroveň ošetření první pomoci. Účastníci předvedli vlastní přednášku na vybraná témata. Hodnotila se rétorika, přístup absolventa a zaujetí posluchačů daným tématem.

Zkušební komise složená z MUDr. Jaromíra Hrabovského, Csc., pracovníků OS ČČK, a zdravotnického instruktora zhodnotila znalosti posluchačů a mohla říci, že znalosti účastníků mimo dvou byly výborné a u dvou byly dobré. Všichni prokázali získané znalosti a doufáme, že je uplatní na svých pracovištích.

Na závěr byly předány certifikáty a legitimace Školitel poskytovatel první pomoci.

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2007
 
cck brno on facebook