17.05.2006 00:00:00 Jonáš Holásek

Městská soutěže hlídek mladých zdravotníků

4.5. 2006 park Lužánky  

V Y H O D N O C E N Í

Městská soutěž hlídek mladých zdravotníků 4. 5. 2006

Tato soutěž se konala ve významném měsíci, kdy si připomínáme Mezinárodní den Červeného kříže, narození jeho zakladatele Henryho Dunanta - 8. květen 1882.

Soutěžily hlídky mladých zdravotníků základních škol. Soutěž se konala v parku Lužánky.

Soutěžní stanoviště: Praktické provedení první pomoci s použitím:

- standardního zdravotnického materiálu

- improvizovaných prostředků

Polohování a doprava postižených

Obvazová technika

Kromě těchto hlavních disciplin byla pro oba stupně zařazena ještě celá řada dalších stanovišť: Městská policie s pravidly silničního provozu, kynologové se psy, Sdružení podané ruce a zástupci A-klubu ČR problematika drog nebo si děti vyzkoušely překonávání překážek v terénu s organizací TOMIK.

Výsledky:

I.stupeň

1. ZŠ Hudcova Mgr. Jana Kaštánková

2. ZŠ Novoměstská Mgr. Květuše Doležalová

3. ZŠ Jana Broskvy Mgr. Jitka Ruslerová

II. stupeň

1. ZŠ Jasanová Mgr. Petra Vašíčková

2. ZŠ Gajdošova Mgr. Jarmila Hrubanová

3. ZŠ J. Broskvy Mgr. Jitka Ruslerová

Vítězové Hlídek mladých zdravotníků ZŠ Hudcova a ZŠ Jasanová postupují do regionálního kola 26. 5. 2005 ve Znojmě.

Chtěli bychom velmi poděkovat všem učitelkám zdravotnicím za vzornou přípravu všech dětí a ředitelství škol za uvolnění žáků a pedagogického doprovodu. Věříme, že v příštím roce se zapojí větší počet škol.

Ivana Holásková, ředitelka Ú OS ČČK Brno-město

Eva Vaňharová, hl. organizátorka soutěže

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2006
 
cck brno on facebook