11.01.2005 00:00:00 Vladan Vlk

Přírodní katastrofa v JV Asii – tisková zpráva Ú OS ČČK Brno-město k 11.1.2005

dárcovská telefonní linka 906 702 424, 70Kč za minutu vč. DPH 

Od 11. ledna 2005 je možné využít dárcovskou telefonní linku Pomoci Českého červeného kříže pro pomoc jihovýchodní Asii. Telefonní číslo je: 906702424. Příspěvek činí ze všech telefonních sítí 70 Kč za minutu včetně DPH. Finanční prostředky budou shromažďovány na Fond humanity ČČK.

Rádi bychom Vás dále informovali o pomoci, kterou obětem ničivého zemětřesení a vln tsunami v oblasti jihovýchodní Asie poskytuje Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Jedná se o koordinaci poboček ve 181 zemích světa a pomoc je plánovaná na období cca půl roku nejméně pro 3 000 000 osob. Vyžádá si přibližně 100 mil. švýcarských franků (tzn. asi 2 mld. Kč). Pomoc zahrnuje záchranné práce, zdravotní a psychologickou pomoc a podporu, dodávky pitné vody, potravin, šatstva apod. Specializované týmy zprovozňují vodárenské a kanalizační sítě. Součástí pomoci je i pátrací služba a sjednocování rozdělených rodin.

Dlouhodobější pomoc se pak plánuje cca na pětileté období a bude se týkat rekonstrukce infrastruktury a vybudování systému reakce na katastrofy. Plánovaná finanční částka je 650 mil. švýcarských franků (tzn. asi 13 mld. Kč).

Delegáti Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce jsou v neustálém kontaktu s úřady postižených oblastí. Požadovaná pomoc má vzhledem k velké vzdálenosti především finanční charakter. Potřebný materiál se zajistí přímo na místě, systém pomoci je takto pružnější a ušetří se za dopravu.

Český červený kříž shromažďuje finanční prostředky na Fondu humanity ČČK: číslo účtu je 10030 – 7334011/0100 v.s. 444 (momentální stav je cca 5 mil. Kč).

Český červený kříž Brno- město vybírá finanční částky rovněž přímo na úřadě ČČK Brno-město (Štefanikova l, Brno 602 00), v pracovní dny (po, st 8-16 hod a út, čt 8-14 hod, pá 8-12 hod). Nashromážděné finanční prostředky činí doposud asi 35 000 Kč a budou převedeny na Fond humanity ČČK.

Ivana Holásková
ředitelka Ú OS ČČK Brno- město

V Brně 11. 1. 2005

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2005
 
cck brno on facebook