23.11.2004 00:00:00 Vladan Vlk

Zmiernenie následkov víchrice

finanční sbírka vyhlášená SČK na území Slovenka co se vlastně stalo na slovensku...  

Zmiernenie následkov víchrice (Zmírnění následků vichřice)

Slovenský červený kříž vyhlašuje 21. listopadu 2004, veřejnou finanční sbírku na zmírnění následků vichřice, kterou byli postiženi obyvatelé Vysokých Tater dne 19. listopadu 2004 a obrací se na všechny podnikatelské subjekty, fyzické osoby, jako i na všechny občany Slovenska, kteří cítí potřebu pomoci a chtějí projevit svoji solidaritu, aby poukázali finanční prostředky na číslo účtu:

Fond SČK „Ľudia ľuďom“
Bankové spojenie: VÚB a.s. Bratislava
Dunajská 24
811 08 Bratislava 1

Číslo účtu: 35-8437-012/0200
Variabilný symbol: VS 911 75

Informace o přidělení finančních prostředků z vyhlášené sbírky postiženým občanům budou zveřejněné prostřednictvím medií. Veřejná finanční sbírka je vyhlášená na uzemí Slovenské republiky a bude trvat do 31. 12. 2004. Slovenský červený kříž děkuje touto cestou těm, kteří následně, po vichřici s katastrofickými následkami, projevili svoje humánní cítění a spoluúčast s lidmi, kteří se ocitli v důsledku řádění přírodního živlu v nouzi.

MUDr. Vladimír Karvaj
úradujúci prezident SČK

Ing. Bohdan Telgársky
generálny sekretár SČK


převzato z http://www.redcross.sk/

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2004
 
cck brno on facebook