04.11.2011 09:48:44 Jonáš Holásek

cvičení „Přehrada 2011“

Účastníci cvičení: Členové PANELu – ČČK Brno, Blansko, VZS Brno-město, SDH Kr. Pole, a strážníků MP JOZ a poříčního oddílu  

Zápis ze cvičení  „Přehrada 2011“

 

Datum:                  Sobota 15.10.2011 , 9-16 hod.

Místo:                    Brněnská přehrada- Kozí horka

Účastníci cvičení: Členové  PANELu – ČČK Brno, Blansko, VZS Brno-město, SDH Kr. Pole, a strážníků MP JOZ a poříčního oddílu  

 

Příprava cvičení byla zahájena v 9 hod. ráno maskováním figurantů, přípravou stanovišť a seznámením zástupců jednotlivých složek s průběhem akce. Samotné cvičení bylo vyhlášeno v 10,00 hod.  

 

Prvním zásahem byl požár chaty způsobený skupinou  narkomanů.  Zde ukázkově zasahovala MP- JOZ a následně SDH a zdravotníci ČČK . Po dvojici uprchlíků pátrala a poté na vodní ploše  zajistila MP -  poříční oddíl.

 

Další případ byl řešen v blízkosti restaurace, kde došlo k útoku nožem na civilistu. U dvou těžce zraněných osob zasahovali zdravotníci ČČK a SDH.

 

Stanoviště s pokusem o sebevraždu oběšením řešil psychosociální pracovník ČČK ve spolupráci s příslušníky MP. Zasahoval zde i SDH, jehož členové zajistili osobu do bezpečí .

 

Případ zraněného dítěte na prolézačce řešili  zdravotníci ČČK

 

Topící se osobu zachraňovali na vodní ploše členové SDH ve spolupráci s VZS

 

Starší osoba s příznaky infarktu myokardu  byla ošetřena zdravotníky ČČK a byla předána profesionálům.

 

Epileptický záchvat mladé ženy byl opět řešen zdravotníky.

 

Po ukázce zásahů vždy následoval rozbor situace a byly vysvětleny postupy zásahů.

Všechny simulace zranění byly připravovány tak, aby co nejvíce představovaly realitu. V rámci tohoto cvičení si mohli zdravotníci nejen procvičit svoje znalosti a dovednosti ale ukázkově je demonstrovat  pro ostatní zasahující jednotky. Stejně tak i zásahy MP a SDH byly velkým přínosem pro zdravotníky.

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: zajišťovali jsme / akce, archív - články za rok 2011

Jonáš Holásek | 15.10.2011

cviceni na prehrade 15.10.2011

 
cck brno on facebook