30.06.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Evaluační setkání realizací dopravních simulací

Evaluační setkání realizací dopravních simulací 15.6.2014 – 30.6.2014 

FOND MIKROPROJEKTŮ

Realizátoři z české strany zastoupeni hlavním koordinátorem, koordinátorem projektu, maskérkou, tvůrcem metodiky a instruktorem, vyhodnotili průběh projektu velice kladně.  Důkladná příprava, která předcházela realizaci poslední simulace realizované na slovenské straně, se velmi osvědčila. Jelikož se u českého partnera jednalo o opravdu profesionální přístup realizátorů, došlo k předání znalostí, vědomostí a praktických postupů s maximálním efektem. Každá navržená, plánovaná a realizovaná aktivita byla splněna v plném rozsahu a měla efektivní dopad. Díky projektu má SČK Senica další možnost velmi efektivního šíření prevence úrazů ale i interaktivní formu poskytování první pomoci. Došlo rovněž k rozšíření možné spolupráce se složkami IZS. Projekt má vysoce společenský dopad na žáky ZŠ, pedagogy, rodiče a celkově i na širokou veřejnost.

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2014
 
cck brno on facebook