30.06.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Školení pracovníků SČK ÚzS Senica českým žadatelem v oblasti realizace interaktivní simulace dopravní nehody

Školení pracovníků SČK ÚzS Senica českým žadatelem v oblasti realizace interaktivní simulace dopravní nehody 1.4.2014 – 31.5.2014 

FOND MIKROPROJEKTŮ

Členové OS ČČK Brno-město, kteří mají bohaté zkušenosti s realizací simulace dopravní nehody, jako výukové interaktivní metody pro žáky ZŠ se sešli v sídle ČČK v Brně se svými slovenskými kolegy. Důvodem třídenního setkání bylo proškolit, vysvětlit a procvičit se ve správných postupech při zásahu u dopravní nehody. Pro realizaci tohoto zásahu je třeba dodržovat správné postupy jak záchrany lidských životů, ošetření zranění, tak technické zabezpečení, výběr vhodného místa pro ukázku, nastavení spolupráce se složkami IZS, pomoci zaměstnanců škol, podporu obcí, sponzorů. Za tímto účelem vznikla brožura, která je návodem a poskytuje zároveň i soupis potřebných rekvizit vč. maskování.