30.06.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Realizace simulací dopravních nehod

Realizace simulací dopravních nehod 1.4.2014 – 15.6.2014 

FOND MIKROPROJEKTŮ

Akce, která je realizována jako ukázka simulace dopravní nehody spolu s následným řešením vzniklé nehody, zásahu složek IZS, výkladem a ukázkou správných postupů byla naplánována dle předchozího průzkumu zájmu vedení ZŠ, zejména těch, jejichž žáci se účastní soutěží v poskytování první předlékařské pomoci. Průběh simulace byl naplánován a realizován v souladu s odbornou metodikou.

Hodinu před začátkem samotné akce se na výše uvedené škole sešel realizační tým instruktorů, figurantů, maskérů, zástupců slovenského partnera a ostatních. Maskéři připravili figuranty, lektoři si obešli místo plánované nehody a proběhla krátká porada všech. V určenou dobu po odchodu žáků ze školy byl přivezen lehce poškozený osobní automobil, druhá dvě auta, která byla součástí havárie a jízdní kolo. Do vozidel a na vozovku byli umístěni namaskovaní figuranti a ostatní realizátoři zaujali svoje místa dle plánu.

Průběh simulace dopravní nehody byl následující:

Na vybraném místě byla zinscenována srážka osobních aut a došlo i ke střetu s cyklistou. Na povel vyšli učitelé s dětmi a "náhodně" kolemjdoucím žákům spolu s pedagogickým doprovodem se naskytl pohled na zraněného cyklistu, zraněného řidiče osobního automobilu a další osobu v automobilu, která nebyla zraněna, protože byla připoutána bezpečnostním pásem. Při příchodu dětí dívka ve voze již ošetřovala zraněné spolujezdce. Přicházející děti s pedagogickým doprovodem museli reagovat na situaci, která nastala. Některé děti se snažily pomáhat zraněnému cyklistovi, jiní dívce ve vozidle další se snažily zavolat složky záchranného systému. Pomoc probíhala za spolupráce pedagogického dozoru. I když učitelé o připravované akci věděli, ponechali dětem volnou ruku.  Po určité době koordinátor projektu přivolal připravené záchranáře, se kterými byla spolupráce již dopředu domluvena. Jejich zásah byl přesně podle platných postupů při řešení reálné situace. Žáci mohli sledovat zásah jednotlivých složek a jejich vzájemnou spolupráci a návaznost.

Po odtajnění akce zůstali žáci shromážděni ve stejném prostoru, simulace se vrátila v časové ose na začátek a proběhl okomentovaný zásah s ukázkami správných postupů. Na jednotlivých stanovištích si mohli všechny zúčastněné děti vyzkoušet ošetření zranění, poskytnutí první předlékařské pomoci stejně tak jako technické zabezpečení místa události a samotného vozidla. Vytvořen byl i časový prostor pro četné dotazy na zástupce všech složek podílejících se na akci.

Simulace dopravní nehody I