30.06.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Komunikace se školskými zařízeními a spolupracujícími subjekty

Komunikace se školskými zařízeními a spolupracujícími subjekty 1.2.2014 – 15.6.2014 

FOND MIKROPROJEKTŮ

Organizace a realizace interaktivní simulace dopravní nehody je určena především pro základní školy, protože jejich žáci jsou hlavní cílovou skupinou projektu.

Při plánování samotné realizace simulace dopravní nehody bylo zapotřebí zkoordinovat velkou řadu faktorů, a proto bylo nutno zahájit komunikaci v řádném předstihu.

Akce byla naplánována dle odborné metodiky. Spolupráce byla navázána se školskými zařízeními a se spolupracujícími subjekty.

V prvním kole výběru byly upřednostněny ZŠ se zvýšeným zájmem o první pomoc, školy, kde jsou založeny kroužky PP a školy, jejichž žáci se účastní soutěží mladých zdravotníků ČČK. U těchto je předpoklad zájmu, efektivnější dopad a další působení i na svoje vrstevníky a rodiče. Jelikož všechny tato oslovené školy projevily zájem, proběhlo další kolo výběru na základě kritérií potřebných pro realizaci.

 

Místo, kde ukázku uskutečnit jsme vybírali za účasti zástupce školy. Tento pracovník zná nejlépe okolí školy a také případný provoz na silničních komunikacích, které by připadaly pro ukázku v úvahu. V  případě simulace na veřejné komunikaci vedoucí ke škole je ukázka reálnější, ale je zapotřebí uvědomit složky IZS a zabezpečit místo ukázky. S pracovníkem školy je nutné rovněž naplánovat počet dětí, které ukázku budou sledovat. Na základě jejich počtu potom vybrat rozlohu místa konání ukázky. Důležitá je bezpečnost dětí a ostatních účastníků ukázky. Děti jako diváky je možné, pokud to podmínky dovolí, umístit ze tří stran kolem samotné ukázky. Čtvrtá strana zůstává volná pro příjezd složek IZS. S vedením školy se rovněž dohodneme na důvodu, proč žáci školu opustí, kdy a v jakém přesném čase se budou vracet (např. vyzkouší si evakuaci při požáru, dojdou na seřadiště školy a při návratu, všichni ve stejný čas narazí na „nehodu“). Důležité je i zázemí na škole pro práci maskérů a figurantů zajištěné tak, aby vyhovovalo podmínkám a bylo izolované od žáků. Rovněž tak i aranžování rekvizit je potřeba udělat rychle, bezpečně a v utajení.

Škola nesmí být u hlavní komunikace, jelikož by došlo k narušení silničního provozu a k možnosti reálné havárie.  Je dobré, pokud místo ukázky sice na komunikaci leží, ale jedná se o vedlejší silnici s minimálním provozem, která může být dl potřeby uzavřena a provoz po ní řízen městskou policií.

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2014
 
cck brno on facebook