15.03.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Tvorba metodiky

Tvorba metodiky 1.1.2014 – 31.3.2014 

FOND MIKROPROJEKTŮ

 

Realizační tým, složený z členů českého žadatele společně vytvořil dle odborných kompetencí jednotlivých členů metodiku, která bude primárně sloužit k organizaci a realizaci simulací dopravní nehody. Samotná simulace dopravní nehody je sice zásadní, ale před její realizací, je potřeba se zaobírat mnoha dalšími aspekty, které jsou ve výsledku naprosto klíčové k úspěšné realizaci simulace dopravní nehody. Těmito aspekty je například koordinace jednotlivých složek, které se podílí na její realizaci (záchranný sbor, figuranti, pedagogický doprovod, doprava, policejní sbor), zajištění spolupráce od města a městské policie, naplánování výukových aktivit bezprostředně po simulaci dopravní nehody, aby měla akce opravdu očekávaný dopad na hlavní cílovou skupinu - žáky 1. a 2. stupně. Tato metodika se nezabývá pouze organizací a realizací simulace dopravní nehody, ale také podrobně popisuje problematiku zdravotnického postupu při dopravních nehodách či případné prevenci, která je zcela zásadní.

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2014
 
cck brno on facebook