15.03.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Strategický meeting s přeshraničním partnerem

Strategický meeting s přeshraničním partnerem 1.1.2014 - 31.1.2014 

FOND MIKROPROJEKTŮ

Strategický meeting proběhl dne 28. 1. 2014 na Úřadu Slovenského Červeného kríža Územného spolku Senica. Projednával se podrobný harmonogram, potřebné detaily k realizaci a hlavně kdo bude koordinátor za přeshraničního partnera. Bylo ujednáno oslovení ZŠ a nastavení podmínek. Na schůzce zástupci probrali realizaci projektu bod po bodu, určili personální, materiální zabezpečení a časovou osu a rozdělili dílčí úkoly. Hlavní koordinátor a příhraniční koordinátor zůstanou v kontaktu pro celou dobu přípravy a realizace. V případě potřeby se opět sejdou.