30.05.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Závěrečná schůzka

Závěrečná schůzka 1.4.2014 - 15.5.2014 

FOND MIKROPROJEKTŮ

Závěrečné setkání obou partnerů se konalo dne 29.4.2014 v sídle OS ČČK Brno-město. Závěrečného setkání se účastnili za českou stranu koordinátorka projektu, asistentka projektu, lektoři kurzů, 2 metodičtí tvůrci příruček a statutární zástupce, za slovenskou stranu se účastnili metodický tvůrce a statutární zástupce partnera, aby celkově zhodnotili průběh a realizaci projektu. Projekt byl celkově zhodnocen na základě ohlasů frekventantů školení jako velmi zdařilý. Byly zhodnoceny jednotlivé aktivity, a to jak z hlediska organizace, časové náročnosti na přípravu a realizaci všech účastněných osob na dané aktivitě. Po zhodnocení a odsouhlasení úspěšné realizace aktivit, bylo zahájeno zpracovávání závěrečné zpráva a kompletování příloh.

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2014
 
cck brno on facebook