28.03.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Průběžná schůzka partnerů

Průběžná schůzka partnerů za účelem revize příručky "Historie a humanitární právo" 

FOND MIKROPROJEKTŮ

Průběžná schůzka obou partnerů se konala 28.3.2014 v sídle OS ČČK Brno-město. Zástupci hlavního a přeshraničního partnera se sešli k průběžnému hodnocení dosavadní práce na realizaci projektu tak, jak bylo naplánováno. Hlavním bodem programu tohoto setkání byla diskuse a hodnocení nad přípravou brožury. Vzniklé materiály budou využívány při školení členů Českého a Slovenského kříže, jelikož Humanitární právo a historie Červeného spolku je celosvětovou neměnnou záležitostí. Brožura vznikne a bude tištěna v českém jazyce, který je srozumitelný pro obě strany. Na finální podobě se shodli tvůrci, realizátoři i školitelé tohoto tématu. Materiál vzniklý pro obě brožury byl odsouhlasen pro tisk.

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2014
 
cck brno on facebook