28.03.2014 00:00:00 Jonáš Holásek

Tvorba příručky "Historie a humanitární právo"

Tvorba příručky "Historie a humanitární právo" 1.1.2014 - 31.1.2014 

FOND MIKROPROJEKTŮ

Příručka vznikla na základě informací a poznatků z realizovaných školení HP a historie ČK. Obě tato témata jsou velmi důležitá pro stávající ale zejména pro nové členy Červeného kříže. Je třeba jim ukázat historickou tradici, světovost, nezbytnost neutrálního postoje k obětem krizových situací a význam národní společnosti a dobrovolnictví. Jako jediná organizace je ČK uznán jako pomocná organizace vojenské zdravotnické služby. Svoje úkoly plní v souladu se zněním Ženevských úmluv, Dodatkových protokolů a řídí se zákonem o Červeném kříži.

Máte-li zájem o brožuru, kontaktujte nás na cck@cck-brno.cz

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2014
 
cck brno on facebook