15.12.2013 00:00:00 Jonáš Holásek

Školení pracovníků kurzem "Historie a humanitární právo"

Školení pracovníků kurzem "Historie a humanitární právo" 9.11.2013 - 15.12.2013 

FOND MIKROPROJEKTŮ

Školení v oblasti Humanitárního práva se konalo na české straně, v sídle Ú OS ČČK Brno-město, dne 9.11.2013. Zúčastnili se ho členové krizových štábů OS ČČK Brno-město, vedoucí družstev, velitelé a zástupci HJ a stálí členové HJ v počtu 22, a na slovenské straně se konalo dne 7.12.2013 v sídle Územného spolku SČK v Senici. Zúčastnili se ho zástupci slovenského partnera v počtu 20 lidí.

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2013
 
cck brno on facebook