15.10.2013 00:00:00 Jonáš Holásek

Školení pracovníků kurzem "Psychosociální pomoci"

Školení pracovníků kurzem "Psychosociální pomoci" 1.9.2013 - 12.10.2013 

FOND MIKROPROJEKTŮ

V rámci mikroprojektu se uskutečnilo školení Psychosociální pomoci, kterým prošli vybraní pracovníci, dobrovolníci a členové humanitární jednotky. Školení se konalo jak pro českou stranu tak pro slovenskou. Z obsahové náplně školení:

  • výchozí pojmy a jejich klasifikace
  • význam a poslání krizové připravenosti
  • základy lidské psychiky, zátěžové situace, stres, strach, úzkost, panika, výskyt sociálně-patologického chování
  • psychické trauma jako důsledek extrémního prožitku
  • základní východiska při poskytování základní pomoci
  • komunikace a percepce
  • význam duševní hygieny v pozásahové situaci

Výstupem bylo 23 proškolených členů ČČK a 20 členů SČK, kteří si tím rozšířili znalosti a dovednosti v základech psychosociální pomoci, které uplatňují i při běžné praxi, jako zdravitní dozor na společenských a kulturních akcích, doprovodech seniorů nebo dětí na ozdravných pobytech, při školeních pořádaných ČK. Dále nabyté vědomosti uplatní dobrovolníci z HJ povolaní k zásahu IZS při řešení větších nenadálých krizových situacích, při práci s mládeží  ČK. Informace mohou dále předávat i pro členy místních spolků ČK ve svém okolí a novým členům ČK.

Školení se konalo 21.9.2013 v ČR a 12.10.2013 v SK.

 

 

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2013

Jonáš Holásek | 15.05.2014

Projekt "Ke kořenům humanitárního práva"

Realizace MP probíhala od 1.9.2013 do 15.5.2014. Během této se realizovala setkání realizačního týmu, proběhla školení Psychosociální pomoci a Historie a humanitární právo, které se konalo pro dobrovolníky a členy HJ jak ČČK a SČK.

 
cck brno on facebook