07.06.2005 00:00:00 Vladan Vlk

FACE -- First Aid Convention in Europe

 

FACE je zkratkou pro First Aid Convention in Europe. Účastní se jí elitní družstva první pomoci z celé Evropy, vítězové národních kol soutěží v poskytování první pomoci. Soutěž prověřuje nejen schopnosti jednotlivých účastníků řešit náročné situace a kvalitně poskytnout první pomoc, ale i sehranost týmu při zásahu v krizových situacích.

Letošní FACE se koná ve dnech 30.6. - 3.7.2005 ve slovenském Svidníku. Za Český červený kříž se jej zúčastní zdravotnické družstvo z OS ČČK Praha 3, 6 a 8, loňský vítěz republikového kola Zdravotnických družstev Humanitárních jednotek ČČK konané v Chrudimi.

Podrobnosti na www.face2005.org

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2005
 
cck brno on facebook