30.11.2004 00:00:00 Vladan Vlk

Tradiční Vánoce v Brně

Brno má svůj vánoční strom...  

Dovolte mi, abych jménem Oblastního spolku Českého červeného kříže v Brně předem poděkovala za podporu této akce a popřála všem radostné vánoční svátky plné rodinné pohody, klidu a štěstí, pevné zdraví a radost ze života.

Ivana Holásková
ředitelka Ú OS ČČK Brno-město


Tradiční Vánoce v Brně,
se konají na náměstí Svobody od 28. listopadu do 24. prosince 2004

Od pondělí 22. listopadu 2004 má Brno svůj vánoční strom. Lesníci jej přivezli z nedalekých Bílovic nad Svitavou. Cesta stromu, který je vysoký 22 metrů, trvala hodinu. Specializovaná firma pak stavěla strom na náměstí Svobody dvacet minut. Brňané mohou spatřit nazdobený a zářící strom poprvé v neděli 28. listopadu 2004.

Také letos ozdobil náměstí nejen vánoční strom z bílovických lesů, ale také sbírka pro potřebné, Ježíškova pošta pro děti, celodenní pestrý kulturní program, na který se neplatí vstupné a stánky s různými pochutinami, vánočním zbožím a se zajímavým sortimentem.

Celé dění bylo opět zahájeno v Bílovicích nad Svitavou, kde starosta městské části Brno-střed Josef Kameníček převz

al 22. listopadu vánoční strom, který byl
převezen do Brna. Každoročním dárcem stromu je Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a jeho prostřednictvím je uctívána vzpomínka na Rudolfa Těsnohlídka, jenž byl zakladatelem vánoční humanitární pomoci opuštěným a potřebným dětem. V neděli 28. listopadu 2004 v 17:00 hodin bude slavnostně rozsvícen primátorem RNDr. Richardem Svobodou za přítomnosti zástupců ÚMČ Brno-střed, Českého červeného kříže, SOS sdružení dětských vesniček a společnosti Ardona, s. r. o. Do 24. prosince 2004 bude pod vánočním stromem i bohatá zábava pro všechny, kteří na náměstí Svobody přijdou. Dne 9. ledna 2005 bude tato akce „Tradiční Vánoce v Brně“ ukončena a poté bude vánoční strom skácen.

Kontakty a informace:

Úřad oblastního spolku Českého červeného kříže Brno-město
Štefánikova 1
tel.: 549 241 992, 541 212 318
fax: 541 211 569
cck@cck-brno.cz
www.cck-brno.cz

ARDONA s.r.o - POŘADATEL
Václavská 6
Tel.: 543 330 412
e-mail: info@ardona.cz
http://www.ardona.cz

ÚMČ BRNO-STŘED, ODD. PRO KULTURU A TISK,
Dominikánská ul. 2
Tel.: 542 526 306-7
e-mail: burian@stred.brno.cz
http://www.stred.brno.

cz

Tradice vánočního stromečku

V Brně se staví veřejný vánoční strom od roku 1924. Tato tradice vznikla na popud spisovatele Těsnohlídka, který o vánočním čase našel v lese opuštěné děťátko - holčičku. Ze spisovatelovy iniciativy se od uvedeného roku pod vánočním stromem též umisťuje kasička, do které lidé přispívají na stavbu dětského domova pro opuštěné děti. V posledních letech bývá ve sbírce několik set tisíc korun.

Poprvé se vánoční stromeček rozsvítil v pražské vile ředitele Stavovského divadla Jana K. Liebicha roku 1812. O třicet let později se v Praze stromky prodávaly jako běžná věc a lidé je nazývali Kristovým strůmkem. Nejdříve se ujal v zámožných českých rodinách, na Moravě se začal objevovat až počátkem našeho století.

Stromeček k nám pronikl z německého území, kde se v 17. a 18. století šířil od města k městu. V minulém století a do poloviny našeho byla vánočním stromem hlavně jedle, v dnešní době je pro svou vzácnost nahrazena odolnějším smrkem a borovicí.

První veřejné vánoční stromy u nás
1924 - Brno, 1925 - Plzeň

Zvyklost stavět rozvícené vánoční stromky na veřejných prostranstvích se v evropských zemích ujala po první světové válce. Na českém území se podle dochovaných zpráv poprvé postavil veřejný stromeček v Plzni roku 1925. Tato zvyklost se za první republiky rychle rozšířila po dalších českých i moravských městech i vesnicích.

zdroje:
http://www.stred.brno.cz
http://www.cck-brno.cz
http://www.stripky.cz

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2004
 
cck brno on facebook