16.04.2021 10:24:37 Jonáš Holásek

KURZY PRVNÍ POMOCI ZÁŘÍ - PROSINEC 2021

POZOR - NA VŠECHNY ŠKOLENÍ/KURZY JE NUTNÝ NEGATIVNÍ TEST, NEBO DOKONČENÉ OČKOVÁNÍ 

 

 

 

POZOR

NA VŠECHNY ŠKOLENÍ/KURZY JE NUTNÝ NEGATIVNÍ TEST, NEBO DOKONČENÉ OČKOVÁNÍ

 

 

 

„ Zdravotník zotavovacích akcí - doškolení“

 Doškolení, prodloužení kvalifikace Zdravotník zotavovacích akcí. ( průkaz s sebou)

Kurzovné: 700,- Kč
 

Termín: 

pondělí       13. září            13-19 h

pondělí       15. Listopadu  13-19 h

 

 

 
„Základy první pomoci“

 základy první pomoci. Ukončeno písemným testem. Obdržíte průkaz o absolvování školení i v angličtině.


Osnova:
- Zabezpečení místa nehody
- Transport
- Celková vyšetření
- Krvácení
- Šokové stavy
- Bezvědomí
- KPR
- Neúrazová stavy
- Další závažná poranění

Kurzovné:  1.000,- Kč    Cena kurzu zahrnuje oběd.

Termín:

pátek          17. Září          9-19 h  ZRUŠENO
pátek             8. října        9-19 h
 

„První pomoc od A – Z“


Kurz první pomoci pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Osnova:
-  zajištění bezpečnosti na místě události
-  zástava krvácení
-  vyšetření stavu vědomí
-  KPR(dospělý )
-  nahlášení události  ZZS
-  popáleniny
-  infarkt, CMP, mdloba
-  vnitřní krvácení
-  poranění páteře

Kurzovné: 700,- Kč   Cena kurzu zahrnuje oběd.
 

Termín:   

pátek       24. září              9-15 h - ZRUŠENO

sobota       9.  října            9-15 h 

pátek         5. listopadu      9-15 h ZRUŠENO

 

 

 „První pomoc - úrazy u dětí“ s certifikátem“

Kurz určený pro všechny, kteří pracují s dětmi. Absolventi obdrží certifikát.

Osnova:

-  zajištění bezpečnosti na místě události
-  zástava krvácení u dětí
-  vyšetření stavu vědomí u dětí
-  KPR u dětí
-  nahlášení události  ZZS
-  dušení u dětí
-  horečnaté stavy u dětí
-  pády dětí z výšek ( židle, sedací souprava..)
-  vnitřní úrazové krvácení u dětí
-  úraz el. proudem u dětí
-  otravy

-  popáleniny


Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci jen u dětí.

Kurzovné: 800,-Kč
    Cena kurzu zahrnuje oběd.
 

Termín:

pondělí         4. října           9-15 h

pátek           22. října          9-15 h ZRUŠENO

sobota         20. listpadu     9-15 h 

 

 

„První pomoc na pracovišti“
 
 Školení první pomoci pro vaše zaměstnance a pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Osnova:
- Zabezpečení místa nehody
- Život zachraňující úkony
- KPR
- Bezvědomí
- Krvácení
- Poranění pohybového aparátu
- Otravy, poleptání
- Úraz el. proudem, křečové stavy
- Popáleniny

Kurzovné:  600,- Kč

Termín:

středa         6. října          9-13 h

 


 

„ Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách „


Absolventi se orientují v základech poskytování první pomoci a její aplikaci u klientů, kteří využívají sociálních služeb. Vzhledem ke zvýšenému riziku zdravotního selhání klientů ( zejména seniorů), kdy je nutná okamžitá a účelná reakce vedoucí k záchraně lidského života je žádoucí mít zaměstnance orientující se v dané problematice a schopné adekvátně reagovat v případě potřeby.

Osnova:

  • Volání ZZS
  • Úvod do anatomie
  • Základní životní funkce
  • Krvácení
  • Úrazové stavy
  • Neúrazové stavy
  • Transport 

 

Kurzovné:  700,-
 

Termín:
 

středa       20. října            9-14 h

 

 

 

„ Zdravotník zotavovacích akcí “ - INTENZIVNÍ

kurz zdravotník zotavovacích akcí má 41 hodinovou normu a je zaměřen na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, který je pořádán v souladu se zákonem
č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví (§11) ve znění zákona 274/2003 Sb., a zákona 148/2004 Sb., podle něhož provozovatel školy v přírodě či jiné zotavovací akce musí pro akci zajistit způsobilou fyzickou osobu (zdravotníka) s příslušnou kvalifikací. Je ukončen zkouškou písemnou , ústní a praktickou. Po úspěšném absolvování obdržíte průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí, který platí 4 roky, pro pedagogické pracovníky s neomezenou platností. Akreditace MŠMT.

Kurzovné : 2. 700,- Kč  Cena zahrnuje 4x oběd

Termín:

čtvrtek - neděle             9. - 12. září - ZRUŠENO

čtvrtek - neděle         14. – 17. října - KURZ ZAPLNĚN

čtvrtek - neděle         11. – 14. listopadu - KURZ ZAPLNĚN

 !! ZÁJEMCE BUDE DO KURZU PŘIHLÁŠEN PO SLOŽENÍ ZÁLOHY 500,- Kč !!

Začátek kurzu ve čtvrtek v 8:00 na ulici Křenová 66
 

zálohu je možno uhradit převodem na účet číslo: 6539621/0100 KB, po přidělení VS, nebo v hotovosti na  OS ČČK Brno, Křenová 66

Křenová 66, Brno, budova ČČK, přízemí, zasedací místnost.
Při zahájení obdrží každý účastník přesný rozpis přednášek, výukový materiál a veškeré organizační informace.
 

 

 

 

 

 

 

„ První pomoc v angličtine „


Školení první pomoci pro vaše zaměstnance v anglickém jazyce.
Organizace obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Osnova:
- zabezpečení místa nehody
- život zachraňující úkony
- KPR
- bezvědomí
- krvácení
- poranění pohybového aparátu
- otravy, poleptání
- úraz el. proudem, křečové stavy
- popáleniny


Termín konání kurzu dle objednávky.

Cena: 500,- Kč

 První pomoc pro příslušníky tísňových složek (40 hodin )

Tato norma je určena pro členy HZS, dobrovolné hasiče, příslušníky PČR, příslušníky ostatních nezdravotnických složek IZS


Termín konání kurzu dle objednávky.

Cena: 1 900,- Kč

Všechny kurzy probíhají  v  zasedací místnosti OS ČČK Brno,

 Křenová 66.

 
Na uvedené kurzy je nutné se přihlásit  předem – omezená kapacita.

 

 

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2021
 
cck brno on facebook